Město získalo státní dotaci 1,184 milionu korun na projekty prevence kriminality

Plzeň obdrží od Ministerstva vnitra České republiky na svých šest projektů prevence kriminality dotaci 1,184 milionu korun. Podpora míří na asistenty prevence kriminality i na domovníky – preventisty, na prevenci protiprávního jednání dětí a mládeže z rizikových skupin, na rozšíření kamerového systému v Malesicích. Dotaci získala i Plzeňská senior akademie, která učí seniory bránit se a reagovat v mimořádných a nebezpečných situacích, a projekt značení jízdních kol syntetickou DNA.


„Celkové náklady na tyto projekty představují částku přes 1,6 milionu korun. Spolufinancování je zajištěno převážně z rozpočtu Odboru bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně na letošní rok,“ uvedl plzeňský primátor Martin Zrzavecký.


Dlouhodobý projekt Asistent prevence kriminality bude letos pokračovat rozšířením dosavadní úspěšné činnosti stálé dvojice asistentky a asistenta prevence kriminality také do lokality Petrohrad v Městském obvodu Plzeň 2. Tam se nachází vyšší procento obyvatel ohrožených sociálním vyloučením převážně z řad romské minority. „Dvojice dosud působila v lokalitě Plac, tedy ve vnitrobloku ulic Korandova a Plachého, i v okolí Centrálního autobusového nádraží a dalších přilehlých ulicích. Její činnost se v těchto lokalitách velmi osvědčila. Celkové náklady na projekt představují 665 tisíc korun, podíl města činí 149 tisíc korun,“ řekl vedoucí odboru bezpečnosti a prevence kriminality plzeňského magistrátu Aleš Průša.


Dotaci získalo město i na rozšíření kamerového systému na území Městského obvodu Plzeň 9 – Malesice na Malesické návsi, který by měl přispět nejen ke snížení přestupků porušujících veřejný pořádek, ale i ke zvýšenému pocitu bezpečí obyvatel. Na projektu za 360 tisíc korun se město podílí částkou zhruba 100 tisíc korun.
Stát dále přispěje na projekt Prevence protiprávního jednání, který cílí na nezletilé a mladistvé z rizikových skupin. Součástí je dvouhodinový interaktivní seminář zaměřený na jejich základní orientaci v trestně právní oblasti. Náklady představují 63 tisíc korun, město dává 34 tisíc korun.


Krajská metropole dostane dotaci i na projekt Plzeňská senior akademie 2017, který funguje už dva roky. Je zaměřen na vzdělávání seniorů a zdravotně tělesně postižených tak, aby se uměli bránit a reagovat na mimořádné a nebezpečné události. Představuje přednáškové bloky, v nichž je detailněji popsáno konkrétní téma, jako jsou například nebezpečí prodejních akcí, domácí násilí, bezpečnost v silniční dopravě, základy první pomoci, součástí jsou i exkurze na pracoviště městské policie a hasičů. Náklady činí 278 tisíc korun, město přispěje 104 tisíci korunami, na spolufinancování se budou podílet i některé městské obvody.


Letos bude také pokračovat označování jízdních kol prostřednictvím syntetické DNA mikroskopickými tečkami s jedinečným kódem. S tímto značením se začalo v Plzni již v roce 2014. Všechna takto označená kola jsou evidována v národní i celosvětové databázi výrobce forenzního značení. Náklady představují 18 tisíc korun, podíl města činí tři tisíce korun.


Ministerstvo přispěje také na projekt Domovník - preventista, který funguje už od roku 2015 a velmi se osvědčil. Letos budou nynější domovníci pokračovat v práci v bytových domech Korandova 7, 9, 11. Pozice domovníka – preventisty je klíčová v komunikaci mezi nájemci, asistenty prevence kriminality, městskou policií a bytovým odborem při řešení základních otázek bezpečnosti, pořádku v domě a jeho bezprostředním okolí. Náklady představují 219 tisíc korun, město se podílí 25 tisíci korunami.

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu