Městská policie Plzeň ke svým besedám využívá tzv. "Drogový kufr"

 Městská policie Plzeň uspořádala přednášky pro žáky, kteří navštěvují 25. ZŠ ve Chválenické ulici. Metodici prevence kriminality si s dětmi povídali především o legálních a ilegálních drogách. Strážníci si ověřili, že děti stále podceňují užívání tabákových výrobků, alkoholu, marihuany  i jiných drog. Snažili se proto dětem vysvětlit rozsah nebezpečí, které jim následkem užívání drog hrozí.

Městská policie Plzeň ke svým přednáškám mimo jiné  využívá „Drogový kufr“, který zakoupil Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MMP a poskytl jej k přednáškám Městské policii Plzeň a PČR.

Drogový kufr umí výborně upoutat pozornost cílové skupiny posluchačů a tím hodně usnadnit a rozvinout práci lektora. Od roku 2012, kdy byla zahájena distribuce tohoto vzorníku, se potvrdilo, že použitím vzorníku v programech primární prevence se výrazně zvyšuje schopnost dlouhodobého zapamatování preventivní informace.

Možnosti využití „Drogového kufru“ jsou velice široké a jeho velkou předností je, že nabízí možnost „in natura“ vidět drogy jak vypadají a v jaké formě a jakým způsobem se zneužívají. „Drogový kufr“ je připraven ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou SKPV PČR a dalšími odborníky, kteří se zabývají protidrogovou prevencí. Proto jsou atrapy drog a pomůcek k nerozeznání od skutečných. Atrapy jsou vyrobeny ze zdraví neškodných materiálů. Děti, studenti nebo rodiče si tak mohou vytvořit jasnou představu o různých podobách návykových látek, formách balení a aplikačních pomůckách.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu