Městská policie Plzeň slaví čtvrt století existence

V letošním roce slaví Městská policie Plzeň už čtvrt století své existence. Významné jubileum připomíná v mázhauzu plzeňské radnice od pondělka 3. dubna 2017 výstava s názvem „Již 25 let pracuje městská policie pro Plzeň. „Hlavní myšlenkou výstavy je přiblížit veřejnosti činnost Městské policie Plzeň a ukázat celé spektrum jejich aktivit,“ uvedl velitel Karel Mach.


Vystavené fotografie zachycují činnost strážníků městské policie od počátku 90. let, kdy se do západočeské metropole vrátila městská policie, až po současnost. Vystaveny jsou rovněž stejnokroje jak z počátků činnosti městské policie, tak i ty současné.


„Myslím, že všichni vnímáme, jak je nám městská policie v našich ulicích platná a jak se s její pomocí dají řešit problémy, na které nezbývá státní policii čas,“ řekl při zahájení výstavy ekonomický náměstek primátora Ing. Pavel Kotas. Připomněl, že v minulých dvou letech město finančně městskou policie významně podpořilo. Rozrostly se počty strážníků a v letošním i příštím roce by měly vzniknout další moderně vybavené služebny.

Při vernisáži požehnal praporu Městské policie i plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub. Jako symbol žehnání připjal k praporu stuhu s latinským i českým nápisem Beati qui costodiunt iudicium in omni tempore – Blahoslavení, kteří střeží právo v každé době.

„Veškerá struktura může být naprosto nicotná v okamžiku, když za ní nestojí konkrétní lidé, kteří mají ochotu a odvahu zasadit se za spravedlnost a právo a vnímat to i jako své poslání. Věřím, že váš požehnaný prapor i se stuhou je symbolem, že se to týká i Městské policie v Plzni,“ řekl otec biskup.

Mluvčí Městské policie Jana Pužmanová připomněla, že dnešní sbor plzeňské městské policie navazuje na tradici městské stráže, která ve městě působila do roku 1920. Tvoří ho přes 300 zaměstnanců, z toho je přes 270 strážníků. Když se v roce 1992 městská policie vrátila po 71 letech a 5 měsících do západočeské metropole, službu na začátku v Plzni vykonávalo pouhých 25 strážníků.

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu