Městská policie Plzeň slaví třicetiny

30 let Městské policie Plzeň, to je název výstavy, která je k vidění v mázhauzu plzeňské radnice. Vystavené fotografie jsou malým pohledem do historie i současnosti městské policie. Doplňují je stejnokroje strážníků. Část expozice se zaměřuje na výzbroj městské stráže, která ve městě Plzni působila na počátku minulého století a na jejíž tradici novodobá městská policie v roce 1992 navázala. Zvláštní poděkování patří Západočeskému muzeu, které exponáty zapůjčilo. Záštitu nad výstavou převzal primátor města Plzně Pavel Šindelář. Výstava potrvá do 26. dubna 2022.
Vernisáž se konala ve středu 6. dubna. „Městská policie hrála vždy velmi významnou úlohu v organizaci a fungování města, ustanovena byla mnohem dříve než policie státní. Přestože byly v minulosti kompetence obou subjektů striktně rozdělovány, dnes jsou státní policisté a městští strážníci partneři a úzce vzájemně spolupracují. Jejich společným cílem je bezpečnost Plzeňanů, ochrana jejich zdraví a majetku. Což je i jedna z mých priorit ve funkci primátora města Plzně,“ uvedl Pavel Šindelář.
Radní města Plzně pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký podotkl, že městští strážníci se už dávno zbavili nálepky, že jen nasazují pouze botičky a vybírají pokuty: „Dnešní městská policie plní mnoho jiných úkolů. Primárně dohlíží na veřejný pořádek v ulicích a dodržování pravidel občanského soužití, zaměřuje se i na preventivní akce, kontrolu osob bez domova, odhaluje přestupky a jiné správní delikty, přispívá k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Práce strážníků je stále lepší a efektivnější, přispívá k tomu i řada přijatých dokumentů, například poslední koncepce na období 2021 až 2024 z června loňského roku,“ řekl Martin Zrzavecký.
Ještě před samotným zahájením výstavy předal před radnicí primátor města Plzně Pavel Šindelář veliteli Městské policie Plzeň Petru Vlkovi nové speciálně upravené vozidlo pro odchyt zvířat. „Pořízení nového automobilu bylo nutné vzhledem k opotřebení, jelikož za dobu čtyř let se v něm mělo možnost ‚svézt‘ bezmála 2 700 zvířat. Vestavbu vozu si strážníci navrhli ve spolupráci s odborníky tak, aby plně odpovídala požadavkům praxe,“ uvedl velitel městské policie Petr Vlk.
Plzeňská městská policie začínala s pouhými 25 strážníky a dnes čítá bezmála 300 zaměstnanců.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu