Městská policie vyzývá: Řidiči, přijďte k nám projednat dopravní přestupek

V říjnu loňského roku zveřejnila Městská policie Plzeň v souvislosti s nouzovým stavem výzvu pro nepřítomného pachatele dopravního přestupku, které řidiči nalezli za stěračem svého vozu po 13. říjnu 2020, že bude možné na služebnách vyřešit přestupek ve lhůtě 14 dnů po skončení nouzového stavu. Vzhledem ke stále trvajícímu nouzovému stavu a k legislativní změně od 1. ledna 2021, stanovuje Městská policie Plzeň pořádkovou lhůtu pro oznámení přestupku správnímu orgánu na 60 dnů od zjištění podezření ze spáchání přestupku.

„Žádáme proto všechny řidiče, kteří ve lhůtě od 13. října 2020 do 22. ledna 2021 nalezli za stěračem svého vozidla Výzvu pro nepřítomného pachatele dopravního přestupku a mají zájem skutek vyřešit se strážníkem Městské policie Plzeň, aby se dostavili do 21. února 2021, od pondělí do neděle, na kteroukoli služebnu Městské policie Plzeň, v době od 00:00 do 24:00 (s výjimkou služebny Městské policie Plzeň - Dopravní skupina, Dominikánská 12, Plzeň, kde vyřeší přestupek od pondělí do neděle v době od 07:30 do 18:30). To vše samozřejmě za podmínek aktuálních nařízení vlády o omezení volného pohybu osob,“ vysvětlila mluvčí strážníků Jana Pužmanová.

„Pro řidiče, kteří nalezli za stěračem svého vozidla Výzvu pro nepřítomného pachatele dopravního přestupku po 22. lednu 2021, platí informace uvedené na výzvě, tedy možnost vyřešení přestupku na jakékoli služebně Městské policie Plzeň do 8 dnů od spáchání skutku,“ doplnila Jana Pužmanová.

Vzhledem k přetrvávající epidemiologické situaci žádá městská policie všechny osoby, které vstupují do prostor služeben Městské policie Plzeň, aby důsledně dodržovaly pravidla 3R (ruce, roušky, rozestupy). Všechny vstupní prostory služeben Městské policie Plzeň jsou vybaveny dezinfekčními prostředky.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu