Meteorologové varují před nebezpečím požárů. Platí zákaz rozdělávání ohňů

Český hydrometeorologický ústav vydal na následující dny pro část Plzeňského kraje výstrahu před nebezpečím vzniku požárů. Platná je od půlnoci na úterý 30. dubna 2024.

V případě, kdy Český hydrometeorologický ústav zveřejní v rámci systému integrované výstražné služby výstrahu na nebezpečí požárů, nastává období nepříznivých klimatických podmínek, kdy jsou na základě nařízení Plzeňského kraje zakázány tyto činnosti:

A. rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek ve volném prostranství),
B. kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
C. používání pyrotechnických výrobků,
D. používání jiných zdrojů zapálení, např. lampiony, pochodně,
E. odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
F. jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,
G. spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
H. jízda motorovými vozidly ve volné přírodě mimo pozemní komunikace (toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na polích, na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci, na jízdu vozidel složek integrovaného záchranného systému).

Ilustrační grafika (zdroj: www.chmi.cz)

Uvedené činnosti jsou zakázány na těchto místech:

A. lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 metrů od jeho okraje,
B. lesopark, park a jiná souvislá rostlinná pokrývka umožňující vznik a šíření požáru,
C. sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 metrů od jejich okraje,
D. plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

Při používání pyrotechnických výrobků musí být zabráněno dopadání jejich částí způsobilých iniciovat požár na uvedená místa.

Používání létajících lampionů se zakazuje na celém území Plzeňského kraje.

Český hydrometeorologický ústav zároveň doporučuje:

  • nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích,
  • nevypalovat trávu,
  • neodhazovat cigaretové nedopalky na zem,
  • nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně,
  • řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány,
  • dbát na úsporné hospodaření s vodou.

Podrobnosti jsou na webu www.chmi.cz.

Editace textu: Monika Krausová

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu