Mladí hasiči převzali ceny, v Plzni je jich aktivních přes 300

Téměř dvě stě mladých hasičů spolu se svými vedoucími se ve středu v podvečer v sále kulturního domu Šeříkovka zůčastnili slavnostního předání cen u příležitosti vyhodnocení Plzeňské dětské hasičské ligy 2018. Jedná se o seriál soutěží s hasičskou tématikou, kterých se účastní kolektivy mladých hasičů z deseti plzeňských sborů dobrovolných hasičů, jež pracují s mládeží. Za město Plzeň se slavnostního předání zúčastnili zástupci Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně.

Na území města Plzně je v rámci Městského sdružení hasičů Plzeň činných šestnáct sborů dobrovolných hasičů se zhruba 1250 členy. Z nich se rekrutuje přibližně 260 do Jednotek sborů dobrovolných hasičů, které zřizují jednotlivé městské obvody. Právě práce s mladými hasiči je zárukou udržení těchto jednotek v akceschopném stavu, neboť je nutné tyto jednotky pravidelně doplňovat o nové členy. Většina jich totiž dorůstá právě z mladých hasičů.

„V Plzni pracujeme s více jak 300 mladými hasiči ve věku od tří do patnácti let. O ně se stará přibližně 85 vedoucích a instruktorů,“ přiblížil Vlastimil Malina, náměstek starosty Městského sdružení hasičů Plzeň. Aktivity hasičů podporuje statutární město Plzeň prostřednictvím svého Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení.

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu