Na bezpečnost v centrálním městském obvodu dohlíží tři nové kamery

V rámci opatření na zvýšení bezpečnosti města Plzně byly v centrálním městském obvodu Plzeň 3 v závěru roku instalovány tři nové kamery. Jedna přímo v sadovém okruhu města, další na obratišti tramvajové linky č. 4 a poslední na nové konečné zastávce „Univerzitní“.


Prostřednictvím Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP se městu podařilo získat v rámci Programu prevence kriminality 2020 podporu Ministerstva vnitra ČR. Dotace ve výši 897 tisíc korun byla použita na rozšíření Městského kamerového systému.


Městský obvod Plzeň 3 je největším a nejlidnatějším obvodem města Plzně. Nachází se zde nejvýznamnější instituce, kulturní střediska a spousta zábavních podniků, stejně tak jsou zde umístěny nejzásadnější přestupní uzly MHD. Právě v tomto městském obvodu dochází nejčastěji k protiprávnímu jednání a policie zde eviduje nejvyšší počet trestných činů.


"Vzhledem k tomu, že došlo k prodloužení tramvajové linky č. 4 až k Západočeské univerzitě, na hranici Průmyslové zóny Borská pole, kde je zvýšená koncentrace zahraničních pracovníků a zároveň se v oblasti nachází i velká nákupních centra, bylo osazení kamer nezbytným krokem ke snížení protiprávního jednání v této lokalitě“ uvedla Andrea Gregorová z Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení. Umístění kamery v této lokalitě je v souladu s Koncepcí rozvoje městského kamerového systému v Plzni.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu