Na Bolevecké základní škole v Plzni proběhlo další školení zvládání mimořádných a krizových situací

Projekt který se zaměřuje nejen na teoretické znalosti týkající se ochrany zdraví a života žáků základních škol v případě mimořádných a krizových situací, ale především na praktický nácvik modelových situací, spustil Odbor školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Odborem bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně. Pedagogy a zaměstnance školily  jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému – Policie ČR, Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje a Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje v hodinových blocích.

„Důvodem spuštění tohoto projektu je preventivní příprava pedagogů na mimořádné události ve školách s ohledem na složitou mezinárodní bezpečnostní situaci a zároveň komplexní řešení problematiky bezpečnosti ve školách,” uvedla náměstkyně plzeňského primátora pro oblast školství a sociálních věcí Eva Herinková.

Projekt „Jak zvládat mimořádné a krizové situace na školách“  je dvouletý a postupně jím projde všech 26 základních škol na území města Plzně.

 

Město navíc připravuje i další opatření k zajištění bezpečnosti žáků a učitelů. Pohyb osob v budovách škol bude  v budoucnu monitorován prostřednictvím postupné instalace čtecích zařízení u vstupů do škol.

Podle Andrey Gregorové z odboru bezpečnosti a prevence kriminality město zároveň připravuje dokončení instalace kamerových systémů zaměřených na prostory před školami v rámci rozšiřování Městského kamerového dohlížecího systému. „Současně usilujeme o dotační podporu provedení bezpečnostních auditů na všech základních školách v Plzni,“ upřesnila Andrea Gregorová.

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu