Na hrdiny Plzně se přišlo podívat přes čtyři tisíce návštěvníků

V sobotu 7. září se v DEPO2015 uskutečnil již devátý ročník Dne s integrovaným záchranným systémem (IZS) pod novou značkou Hrdinové Plzně. Město Plzeň danou akcí chtělo vzdát hold všem složkám IZS. Akce začínala již v 11 hodin, ale první návštěvníci přicházeli již po desáté hodině, konec akce byl v 18 hodin. Organizátoři odhadují, že za celý den zavítalo do areálu DEPO2015 na čtyři tisíce návštěvníků.

Primátor Martin Baxa vyzdvihl práci všech příslušníků složek integrovaného záchranného systému a poděkoval jim za jejich statečnost, kterou denně prokazují nasazováním svých životů, aby chránili zdraví, životy a majetek nejen Plzeňanů. Radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký poděkoval a vyzdvihl práci týmu Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně a tým z DEPO2015, kteří společně kompletně zajistili celodenní program nejen pro rodiny s dětmi.
„Poděkování patří Policii České republiky – Krajskému ředitelství Plzeňského kraje, Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje, Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje, Městské policii Plzeň, Sdružení dobrovolných hasičů – Dobrovolní hasiči Plzeň, Celní správě České republiky, Vězeňské službě České republiky, Západočeské univerzitě v Plzni a jejímu Regionálnímu inovačnímu centru elektrotechniky, Horské službě Šumava, Vodní záchranné službě ČČK Plzeň, BESIPu, Správě informačních technologií města Plzně a Centru robotiky, Bezpečné Plzni a DEPO2015,“ připomněl Aleš Průša, vedoucí Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně.

„Návštěvníci mohli vidět veškerou techniku a vybavení složek IZS zblízka, mohli si ji vyzkoušet a zjistit, jak funguje, k čemu slouží, kolik stojí a jak se o ni pečuje. Program byl opravdu nabitý, navíc měli lidé možnost v areálu sledovat jednotlivé ukázky detailně na velkých LED televizích a ti, co nemohli osobně zavítat za našimi hrdiny do DEPO2015, mohli sledovat live stream na facebookové stránce města,“ řekl Aleš Průša.

„K vidění byla například mobilní laboratoř a velkokapacitní rentgen celní správy na kamiony, eskortní autobus vězeňské služby, nový vyprošťovací automobil na podvozku SCANIA G500 hasičů Plzeňského kraje, Chytrý hasičský oblek a chytrá rukavice, elektromobil policie, odchytový vůz Městské policie Plzeň a unikátní výcviková interaktivní figurína Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje. Správa informačních technologií představila své drony, které významně pomáhají složkám IZS při řešení mimořádných událostí. Velkým zpestřením byla historická technika policie a dobrovolných hasičů, kteří ji navíc obsluhovali v historických uniformách,“ doplnila Lenka Sládková z pořádajícího odboru.

„Návštěvníci si mohli na vlastní kůži vyzkoušet disciplíny fyzicky velmi náročného hasičského sportu TFA, pohyb v zakouřeném prostoru, přes řeku se mohli svézt na lanovce a povozit se s dobrovolnými hasiči v motorových člunech. V Centru robotiky na dětské návštěvníky čekal mluvící robot a BESIP umožnil řidičům zkontrolovat zrak. Celým dnem provázela malé návštěvníky soutěžní stezka, na jejímž konci se děti také staly Hrdiny Plzně – dostaly upomínkovou placku, svítící náramek a 50% slevu na výstavu Já, hrdina. Odměn jsme v infostánku rozdali přibližně 1500,“ doplnila Monika Ježková z pořádajícího magistrátního odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení.

„V rámci akce jsme také pomáhali charitativnímu projektu Voda pomáhá Diakonie západ, jehož cílem je dofinancování služeb poskytovaných lidem s těžkou poruchou autistického spektra, s mentálním a kombinovaným postižením. Díky podpoře hrdinů a návštěvníků se podařilo získat 8070 korun na probíhající rekonstrukci Domova Radost pro osoby s postižením. Dalším projektem, který mohli návštěvníci podpořit, byl Respektuj18!, který se zaměřuje na prevenci užívání alkoholu dětmi a mladistvými,“ uvedla Andrea Gregorová za organizátory.

Hrdinové Plzně v DEPO2015 také otevřeli novou interaktivní expozici o integrovaném záchranném systému. Zážitková výstava Já, hrdina je zaměřená na nejmladší diváky, které hravým způsobem seznámí s tím, jak se chovat v krizových situacích. Výstava je rozdělena do několika částí, z nichž největší je uměle vybudované dopravní hřiště se silnicí. Rodiny s dětmi zde například okusí, jaké to je ocitnout se uprostřed dopravní nehody, a naučí se, jak se v takové situaci správně zachovat. V další části výstavy si pak prohlédnou třeba ohořelé artefakty z míst požáru zapůjčenými plzeňskými hasiči. Pro návštěvníky se chystá také doprovodný program přednášek a ukázek složek IZS, který bude zdarma. Expozice je přístupná každý den až do konce roku, další informace, otevírací doba a doprovodný program jsou k dispozici na www.depo2015.cz/jahrdina.

Celým programem provedli moderátoři Katka Skutková a Jiří Pelnář, díky nimž měli návštěvníci zprostředkovány bezprostřední pocity zachraňované osoby a to hned ve dvou případech – Jiří Pelnář se v průběhu dne stal obětí dopravní nehody a osobou zachráněnou pomocí hasičského žebříku AZ – 40.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu