Na problematickou Resslovu ulici od října dohlíží nová kamera

V rámci opatření na zvýšení bezpečnosti na Americké třídě a jejím okolí byla v říjnu do Resslovy ulice umístěna kamera. V této ulici byl totiž zaznamenán nárůst nejrůznějších incidentů a narušování veřejného pořádku.


Prostřednictvím Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP se městu podařilo získat podporu z krajského dotačního titulu Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2016. Dotace ve výši 214 tisíc korun byla použita na rozšíření Městského kamerového systému právě v Resslově ulici.

V Resslově ulici velmi často dochází k potyčkám mezi opilými návštěvníky hudebních klubů, s tím souvisí i znečišťování okolí. Stálý dohled v této lokalitě doposud chyběl. "Resslova ulice nebyla vůbec pokryta městským kamerovým systémem, což znesnadňuje objasňování trestné činnosti. Navíc se zde nachází mateřská a základní škola,“ uvedla Andrea Gregorová z Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení. Umístění kamery v této lokalitě je v souladu s Koncepcí rozvoje městského kamerového systému v Plzni.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu