Na velikonoce chystá policie dopravně bezpečnostní akce

V souvislosti s velikonočními svátky připravila Policie Plzeňského kraje řadu dopravně bezpečnostních akcí, které by měly přispět ke snížení počtu dopravních nehod.


„Na vytipovaných místech, kde předpokládáme vyšší intenzitu silničního provozu, budeme dohlížet a kontrolovat dodržování zákona o provozu na pozemních komunikacích. Dopravní policisté se při těchto akcích zaměří zejména na dodržování předepsaných rychlostních limitů, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů a dětských autosedaček při přepravě dětí, telefonování za jízdy a další ustanovení, která řidičům ze zákona vyplývají,“ uvedla Pavla Burešová z Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje.

Na silnicích se řidiči v nadcházejících dnech budou setkávat s větším počtem policejních hlídek, které budou mimo jiné realizovat i celou řadu dopravně preventivních činností.


„Jednou z akcí, která na území Plzeňského kraje v tomto období proběhne, je již známý celorepublikový projekt „Řídím, piju nealko pivo“. Ten má řidiče motorových vozidel upozornit na rizika spojená s konzumací alkoholu v silničním provozu. Na vybraných stanovištích budou společně s našimi dopravními policisty i promotéři z Českého svazu pivovarů a sladoven a BESIPu, kteří budou zkontrolovaným řidičům, u nichž nebude zjištěno žádné protiprávní jednání, předávat různé propagační předměty – jednorázové alkohol testery, nealkoholické pivo apod.,“doplnila Pavla Burešová

Závěrem jen několik preventivních rad - jezděte opatrně, zbytečně neriskujte, buďte ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu, počítejte i s tím, že se na silnicích budou ve větší míře pohybovat i motocyklisté a cyklisté. Jednoduše řečeno – pamatujte na sebe i své blízké a neohrožujte ani ostatní účastníky silničního provozu.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu