Nádraží v Plzni zažilo několikadenní kontrolní akci

Hlavní vlakové nádraží v Plzni má za sebou rozsáhlé kontroly. Speciální akce "Bezpečné nádraží 2019" trvala několik dnů. Noční kontroly na vlakovém nádraží v Plzni měly zejména preventivní charakter. Policisté spolu se strážníky a pracovníky Správy železniční a dopravní cesty dohlíželi na bezpečnost a prováděli kontroly vytipovaných osob.

 
"Bylo zkontrolováno celkem 40 osob a 68 odstavených vagónů vlakových souprav. Během všech dílčích kontrol nebylo policisty zjištěno narušení veřejného pořádku v kontrolované lokalitě," říká mluvčí policie Veronika Hokrová.


Na bezpečnost na nádražích dohlíží také Správa železniční a dopravní cesty. "SŽDC s. o. jako provozovatel dráhy dbá na bezpečnost cestující veřejnosti v místech veřejnosti přístupných, v železničních stanicích, ve výpravních budovách a přilehlých prostorech. Jsou prováděny preventivně bezpečnostní akce v součinnosti s PČR a MP. Pracovníci odboru bezpečnosti SŽDC s. o. s hlídkami PČR a MP kontrolují tyto prostory ve smyslu eliminace nebezpečných jevů, které omezují jakkoli cestující veřejnost," doplnil Martin Srb z odboru bezpečnosti Správy železniční dopravní cesty.


Do několikadenní akce se zapojila také městská policie. Strážníci odhalili především kuřáky, kteří kouřili, kde neměli. "Kontrolovány byly veřejnosti přístupné prostory nádraží, nástupiště, odstavené osobní vlakové soupravy, nový autobusový terminál a k němu přilehlý podchod s výtahy. Za městskou policii se do akce zapojili také psovodi. Strážníci se zaměřili na dodržování veřejného pořádku, dodržování zákazu kouření v místech, kde je to zákonem zakázané. Celkem bylo zkontrolováno městskými policisty 16 osob. Strážníci řešili 3 prohřešky v souvislosti s porušením Zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek," uzavřela mluvčí městské policie Jana Pužmanová.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu