Národní dny prevence proběhly v unikátním 3D prostředí

Plzeň je průkopníkem unikátního způsobu komunikace

V unikátním 3D světě, vytvořeném virtuálně pro 3. ročník odborné konference Národní dny prevence, jednají on-line prostřednictvím svých avatarů zástupci krajů, měst a obcí, neziskových organizací, policie i odborná veřejnost z celé České republiky. Organizátorem konference je město Plzeň, které jako první průkopnicky použilo nové IT technologie. Díky svým avatarům, zástupcům pro virtuální svět, mohou účastníci nejen navštívit jeden ze tří přednáškových sálů a diskutovat, ale také si mohou prohlížet virtuální výstavní sekci, kde na jednotlivých stáncích mohou vidět prezentace a videa jednotlivých subjektů, či se setkat a hovořit spolu individuálně.
Přemíra on-line jednání a on-line konferencí v covidové době vedla organizátory k hledání nového způsobu, který by spojil výhody prezenční účasti, především možnost setkat se a diskutovat, s výhodami online konání konference, ke kterým patří snazší dostupnost pro účastníky z celé republiky. „Plzeň je městem, které se nebojí nových, nevšedních řešení, mezi které konference v 3D prostředí bezesporu patří. Tento nový způsob bezpečné komunikace a sdílení příkladů dobré praxe je cestou, jak zachovat otevřenou spolupráci odborníků v prevenci kriminality i v této vypjaté a nejisté době,“ uvedl Martin Zrzavecký, člen Rady města Plzně pro oblast bezpečnosti.

Národní dny prevence se konají jednou za dva roky za podpory Ministerstva vnitra ČR a Republikového výboru pro prevenci kriminality, Plzeň převzala jejich organizaci po Brnu, kde se uskutečnily první dva ročníky. Hlavním cílem konference je výměna zkušeností a sdílení příkladů, na programu jsou příspěvky a aktuální informace z oblasti prevence kriminality a bezpečnosti, ale také protidrogové prevence či prevence rizikového chování dětí a mládeže. Panelové diskuse na téma Prevence kriminality v době pandemie se zúčastní zástupci Ministerstva vnitra ČR, Policejního prezidia, Úřadu vlády ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a kliniky adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dále se bude hovořit např. o bezpečném chování v online prostředí jako prevenci kyberkriminality (mj. bude představen plzeňský projekt „Realita kybersvěta“), o nejlepších projektech prevence kriminality na místní i evropské úrovni nebo o mapách kriminality s ukázkami využití GIS v prevenci kriminality. Součástí konference je i divadelní představení „Prevence kyberšikany“, které je do virtuálního prostoru živě přenášeno, stejně jako slavnostní předávání cen za nejlepší projekty „Národního kola Evropské ceny prevence kriminality 2021“ na téma šikana a násilí mezi nezletilými a za „Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2021“.
Národní dny prevence, které jsme v roce 2017 založili a pořádáme ve spolupráci s městy v ČR, se staly již tradicí a jsou největší akcí v oblasti prevence kriminality. Jsem velmi rád, že město Plzeň se ujalo role hostitele a organizátora tohoto svátku prevence i ve složitém covidovém období a nevýhodu v podobě nemožnosti osobního setkání účastníků přeměnilo ve výhodu, kdy konference díky unikátní 3D platformě přináší dosud nepoznané možnosti a zážitky, na které se může těšit rekordní počet účastníků,“ řekl Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.

Za realizací unikátního 3D prostoru konference stojí plzeňské Studio zamlklých mužů, které také živě streamuje přednášky z prostor v DEPO2015.
„Programátoři studia byli s účastníky konference v kontaktu od jejich přihlášení a pomáhali jim v předstihu orientovat se v novém prostředí virtuálního světa, vytvořit si vlastní profil a podobu avatarů – každý si mohl například individuálně vybrat vzhled, barvu vlasů, oblečení. Ovládání avatara a on-line pohyb v prostorách konference si pak účastníci mohli vyzkoušet v rámci dne otevřených dveří 1. 10. Milým překvapení byla vysoká účast registrovaných a pozitivní ohlasy,“ prozradila Petra Krákorová, jednatelka společnosti Studio zamlklých mužů.Zájem o konferenci ve 3D prostoru byl značný, počet účastníků dosáhl téměř 500 a je oproti prezenčně konané konferenci je téměř trojnásobný. „Velký zájem účastníků, který přetrval i po ukončení registrací, nás velmi těší. Jsme rádi, že máme možnost pracovat na tak zajímavém a inovativním způsobu pořádání konference. Velkou poklonu musíme složit všem přednášejícím i vystavovatelům, kteří se nezalekli této výzvy a velmi aktivně s námi v průběhu příprav spolupracovali,“ doplnila Andrea Gregorová, pověřená vedením oddělení prevence kriminality Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP.

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu