Nechávat při koupání věci bez dozoru se nevyplácí

Návštěvníky plzeňských koupališť upozorňovali na rizika krádeží odložených věcí na březích vodních ploch a vloupání do aut na přilehlých parkovištích pracovnice Odboru bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně. Akce se uskutečnila ve spolupráci s policisty Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje v pátek 4. srpna. Na vytipovaných místech preventisté rozmístili tematické informační tabule a letáky.

Lidé si často na koupaliště nosí věci vyšší hodnoty, jako jsou mobilní telefony, větší obnos peněz, platební karty. V zaparkovaných vozidlech pak ponechávají své osobní věci, fotoaparáty nebo notebooky a nezřídka odcházejí od svého vozidla, které má kvůli vyvětrání pootevřené okno. Dávají tak příležitost zlodějům a policisté pak musí řešit řadu případů, a to od krádeží drobných věcí až po krádeže mobilních přístrojů, jízdních kol nebo vloupání do vozidel.

Aby se lidé vyhnuli na koupališti možným rizikům, mají mít na paměti tato doporučení:

  • snažit se omezit na minimum počet cenných věcí
  • nenechávat volně odložené osobní předměty ani na krátkou dobu bez dozoru
  • při odchodu do vody požádat důvěryhodnou osobu v blízkosti, aby sledovala jejich věci a nespoléhat na to, že vhodnou skrýší je batoh nebo sbalený ručník
  • bezpečným úkrytem není ani vozidlo zaparkované před koupalištěm, hrozí riziko vloupání

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu