Novinky v Centru protidrogové prevence a terapie, o.p.s.

S novým rokem obvykle přichází i bilancování, co přinesl uplynulý rok. První polovina roku 2018 se v Centru protidrogové prevence a terapie, o.p.s., nesla v duchu změn.


Změnil se název jedné ze služeb – z Drogového poradenství ve věznici se stal Program pro osoby v konfliktu se zákonem. Změna poukazuje na to, že služby programu již nejsou určeny pouze osobám ve výkonu trestu přímo ve věznicích, ale také osobám, které výkon trestu čeká, příp. které se z věznic vrací do běžného života. Navíc mohou služeb Programu vedle těchto skupin klientů využívat také jejich rodiny a blízcí.


Rozšiřování služeb se však netýkalo pouze Programu pro osoby v konfliktu se zákonem. Své služby rozšířila také Ambulance pro nelátkové závislosti, která je od července 2018 registrovanou sociální službou. Ambulance nově svým klientům vedle terapeutických služeb nabízí sociální poradenství, rozrostla se proto také personálně – nyní jsou klientům k dispozici 3 pracovníci.


„Růst těchto služeb byl hlavním důvodem pro stěhování – v březnu 2018 se Program pro osoby v konfliktu se zákonem, Ambulance pro nelátkové závislosti a vedení společnosti přestěhovaly do nových provozoven v Tylově 20. Náš velký dík proto patří Magistrátu města Plzně, který tento vývoj podpořil tím, že umožnil pronájem nových - větších prostor,“ uvedl Petr Hrouzek, ředitel CPPT, o.p.s.


Fotky z nového interiéru si lze prohlédnout na facebookových stránkách Ambulance pro nelátkové závislosti: https://www.facebook.com/AmbulanceProNelatkoveZavislosti/

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu