O bezpečnosti s novým vedením města Plzně

Bezpečná Plzeň – seminář, který uspořádal Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně se uskutečnil v pondělí 18. února v zastupitelském sále MO3 za účasti primátora města Plzně Martina Baxy, který seminář zahájil.

Zastupitelům města Plzně a představitelům jednotlivých městských obvodů byla představena aktuální bezpečnostní situace v Plzni a aktivity prováděné v problematice zahraničních pracovníků. „Semináře se zúčastnilo na čtyřicet zástupců města, kteří měli možnost najít společnou platformu pro výměnu informací z jednotlivých městských obvodů ohledně bezpečnosti a problematiky zahraničních pracovníků,“ uvedla Lenka Sládková z pořádajícího magistrátního odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení.

„Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení koordinuje a vytváří prostor pro předávání informací institucím, které řeší otázku bezpečnosti na území města Plzně a v rámci možností usměrňuje jejich společný a efektivní postup v otázkách řešení bezpečnostní situace v Plzni,“ uvedl vedoucí odboru Aleš Průša, který představil přítomným aktivity a kompetence města v otázce bezpečnosti.

Na semináři dále vystoupili zástupci Městské policie Plzeň, představitelé Městského ředitelství Policie ČR a zástupci Cizinecké policie. K problematice cizinců zazněla data z Úřadu Práce. V závěru semináře představil Aleš Průša kompetence veřejné správy ve vztahu ke kontrolám ubytoven na území města Plzně. „Město Plzeň se problematikou zahraničních pracovníků intenzivně zabývá. Jedním z cílů tohoto semináře proto bylo jasné vymezení kompetencí jednotlivých složek veřejné správy vůči personálním agenturám a především vůči ubytovatelům. Snažili jsme se vytvořit komunikační platformu pro představitele města a zástupce veřejných institucí, které mají určité kontrolní pravomoci, tak aby jejich společný postup byl co nejefektivnější,“ uzavřel Aleš Průša.

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu