O víkendu v Plzni proběhla rozsáhlá dopravně bezpečnostní akce

Policie v Plzni spustila jednu z největších kontrolních akcí na silnicích. V terénu byly doslova zástupy policistů. Hlídky obsadily hlavní tahy a kontrolou prošel v podstatě každý řidič, který projížděl. Na některých místech policisté dokonce auta stahovali do jednoho pruhu i za pomoci dopravního značení.

Cílem této rozsáhlé kontroly bylo zjistit, zda řidiči před jízdou nebo během jízdy nepožili alkoholický nápoj či neužili omamnou nebo psychotropní látku. Odhalení každého nedůsledného řidiče, který porušil zákon, pomohlo předejít i případné dopravní nehodě. Celkem bylo zkontrolováno 1402 řidičů a vozidel.

"V jedenácti případech policisté řešili nevyhovující technický stav vozidla, z toho v jednom případě byl přestupek oznámen příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání. Dále se v osmi případech řidiči dopustili prohřešku tím, že neměli při sobě doklady potřebné buď pro řízení vozidla, nebo pro jeho provoz. V jednom případě nebyl kontrolovaný řidič připoután bezpečnostními pásy, tento přestupek policisté vyřešili s řidičem v příkazním řízení pokutou na místě," uvádí mluvčí policie Veronika Hokrová.

 "Při každé kontrole byli řidiči vyzváni, aby se dobrovolně podrobili dechové zkoušce na zjištění alkoholu v dechu a celkem v devíti případech vyšla tato zkouška s pozitivním výsledkem. Kontrole neunikl ani cyklista, u kterého přístroj na měření alkoholu v dechu naměřil hodnotu 1,2 promile. U čtyř řidičů policisté zjistili provedeným orientačním testem na zjištění přítomnosti omamných nebo psychotropních látek pozitivní výsledek," potvrdila policejní mluvčí.

Tato dopravně bezpečnostní akce na plzeňských silnicích byla skutečně jednou z největších za poslední dobu a není vyloučené, že k podobným kontrolám policie opět přistoupí. "Policisté nevylučují, že budou v obdobných dopravně bezpečnostních akcích pokračovat," uzavírá Veronika Hokrová

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu