Od června se vrací pravidelné zkoušky sirén

Po třech měsících se obnoví pravidelná středeční zkouška sirén

Pravidelná zkouška sirén, která se koná vždy první středu v měsíci, byla od března do května z důvodu války na Ukrajině zrušena. Nyní, od středy 1. června, se opět pravidelné zkoušky sirén obnovují. Zkušebně se siréna rozezní ve středu 1. června v poledne, a to stálým tónem po dobu 140 vteřin.

Pravidelné akustické zkoušky celého systému varování zjišťují jeho provozuschopnost. S výjimkami se vždy první středu v měsíci ve 12 hodin rozezní sirény zkušebním nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund. V působnosti Hasičského záchranného sboru České republiky se nachází více než 8800 sirén, ty pokrývají 85 procent obydleného území České republiky varovným signálem.

V tomto roce byly zkoušky sirén zrušeny třikrát – od března do května, a to především z toho důvodu, aby se zabránilo nežádoucí panice ukrajinských uprchlíků. V minulosti se pak pravidelné zkoušky sirén zrušily například při povodních v letech 2009 a 2013, v roce 2010 při setkání prezidentů USA a Ruska v Praze, anebo čtyřikrát v roce 2020, také z důvodu nežádoucí paniky při mimořádném stavu souvisejícím s pandemií koronaviru.

Zkoušky sirén se provádějí nejen v České republice, ale i v jiných zemích. Například v Německu probíhá jednou ročně celostátní zkouška všech prostředků varování obyvatelstva. V Rakousku jsou (kromě Vídně) sirény zkoušeny každou sobotu zkušebním tónem po dobu zhruba 45 vteřin; celostátní zkouška probíhá každou první sobotu v říjnu. Na Slovensku probíhá zkouška sirén každý druhý pátek v měsíci v poledne. Ve Švýcarsku sirény zkouší každou první středu v únoru a v Nizozemí každé první pondělí v měsíci s výjimkou státních svátků.

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu