Odbor bezpečnosti a prevence kriminality již od roku 2010 pořádá pravidelné kurzy sebeobrany pro ženy.

Statistiky jsou neúprosné a počet násilné trestné činnosti má stále stoupající tendenci, současně roste také agresivita útočníků. „A jsou to právě ženy, které tvoří největší procentuální zastoupení obětí pouliční kriminality. Právě z těchto důvodů se Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MMP rozhodl ve spolupráci s instruktory policejního klubu MuSaDo realizovat projekt Sebeobrana pro ženy,“ říká na úvod Aleš Průša, vedoucí magistrátního Odboru bezpečnosti a prevence kriminality.


Čtvrtý policejní klub MuSaDo Plzeň se zaměřuje na výcvik členů Policie ČR, Městské policie Plzeň, Cizinecké policie, Armády České republiky a všech složek Integrovaného záchranného systému v základních prvcích sebeobrany boje zblízka nad rámec toho, co jim poskytuje služební příprava. Kluby MuSaDo jsou sdruženy v celosvětové asociaci „World MuSaDo Association“ a působí v zemích Brazílie, Německa, České republiky a Slovenska. Technika a způsob výuky tedy vychází z dlouholetých zkušeností a osvědčených postupů. V Plzni byl klub založen v roce 1998 panem Petrem Máškem.


Kurz sebeobrany pro ženy, kterým do dnešního dne prošlo na 200 žen a který je ženám „ušit na míru“, je určen široké veřejnosti, jeden z kurzů byl určen pro pracovnice Odboru sociální péče o dítě. Celý kurz je rozdělen na tři úrovně, trénink probíhá dva dny v týdnu vždy po hodině a půl.


První úroveň zahrnuje 20 tréninků. „Účastnice kurzu se naučí základní prvky sebeobrany, základní postoje, kopy a vyprošťovací techniky,“ upřesňuje Petr Mášek, zakladatel a instruktor policejního klubu MuSaDo Plzeň. Druhá úroveň kurzů je založená na předpokladu, že první fáze sebeobrany selhala, útok agresora už je natolik silný, že je třeba bránit se i na zemi. Připraví ženy na sebeobranu u vozidla a ve vozidle a představí jim základní obranné prostředky. „V podstatě jde o to otevřít účastnicím obzory, co se týče nabídky technických obranných prostředků, nacvičujeme sebeobranu se slzotvornými prostředky, představíme jim různé typy elektrických paralyzérů a teleskopických obušků, pak už je volba konkrétního obranného prostředku na nich,“ vysvětluje Mášek. Nejdůležitější součástí výcviku druhého i třetího stupně je pak nácvik modelových situací a to tak, aby se reakce žen na případný útok zautomatizovaly. „Při přípravě modelových situací se snažíme ženám maximálně přiblížit stresový faktor, který při útoku hraje hlavní roli. V praxi to znamená, že nácvik probíhá ve ztížených podmínkách. Například ve tmě, hluku s použitím baterek a tak dále,“ pokračuje Mášek.


Dají se nějak shrnout základní principy sebeobrany? Sebeobrana žen je velmi specifická, fyzická i psychická odolnost žen je v této oblasti menší. Základním principem tedy je se rizikové situaci vyhnout, tedy učinit všechna preventivní opatření, abychom se případnému útoku vyhnuli. V případě, že se to nepodaří, můžeme mluvit o takzvaném taktickém chování a jednání. Udržovat si od útočníka odstup, v případě nutnosti ho slovně vyzvat, aby se nepřibližoval. Pak přichází na řadu použití obranných prostředků, jako je paralyzér, slzotvorný prostředek, teleskopický obušek a další. V případě, že toto všechno selže, dochází na boj z blízka.


„V zásadě můžeme útoky rozdělit na nenadálé, kdy nemáme žádné varovné signály, že bude následovat útok. Takový útok je zpravidla velmi krátký a čas na reakci tím pádem velmi omezený, přibližně v řádu pěti – deseti vteřin. Z tohoto důvodu je časová dotace kurzu poměrně vysoká, aby si účastnice reakce na útok zautomatizovaly. Druhý typ útoku je takový, kdy fyzickému ataku předchází verbální útok. Obecně v takovém případě platí na agresora nereagovat a držet si odstup, následně varovat a eventuálně se fyzicky bránit. Právě v téhle oblasti velmi často zjišťujeme, že ženy mají problém v komunikaci s agresorem. Ať už je to důrazné varování, výkřik nebo volání o pomoc. Proto i na tuto formu komunikace zaměřujeme náš výcvik,“ vysvětluje Mášek.


Zpětnou vazbu poskytují účastnice instruktorům u Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP prostřednictvím ankety, kterou vyplňují na závěr výcviku. „Do kurzu sebeobrany jsem se přihlásila na popud kamarádky, která sháněla "doprovod". Zpočátku jsem měla trochu obavy, zda zvládnu výcvik z hlediska zdatnosti, ale ty se nakonec ukázaly jako zbytečné. Instruktoři nás pomalu uvedli do základních prvků sebeobrany, jako jsou různé údery a kopy, přičemž jsme postupně zvyšovali fyzickou kondici. Nyní se účastním druhého stupně a vnímám na sobě zlepšení kondice, a zároveň se cítím bezpečněji a mám pocit, že v případě útoku bych byla schopná jej odrazit, příp. zmírnit. V kurzu bych určitě chtěla pokračovat, dosavadní účast mi přinesla vyšší sebevědomí a při pohybu v ulicích, větší ostražitost a v neposlední řadě již zmiňovanou větší fyzickou zdatnost,“ uvádí Jana Pastorková, jedna z účastnic kurzu.


Součástí kurzů je i hodinová diskuse s psychologem a proškolení o právním povědomí nutné sebeobrany. Na závěr kurzu obdrží účastnice certifikát o absolvování kurzu. „Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MMP se podílí na úhradě nákladů za kurzovné, finanční spoluúčast zájemkyň je stanovena na začátku každého ročníku. V současné chvíli probíhá závěrečný stupeň výcviku. Další kurzy pro nové účastnice se otevřou v září tohoto roku a v současné době je možné se do nich přihlašovat. Nové zájemkyně se mohou hlásit na Odbor bezpečnosti a prevence kriminality na telefonním čísle 378032251 nebo na email: jandoval@plzen.eu.,“ uvedla Andrea Gregorová z Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu