Odbor bezpečnosti a prevence kriminality odstartoval další ročník Sebeobrany pro ženy

Dnes se za podpory Odboru bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně rozbíhá další, již sedmý, ročník projektu „Sebeobrana pro ženy“. Tento projekt realizuje odbor bezpečnosti a prevence kriminality společně s instruktory policejního klubu MuSaDo již od roku 2010. Kurzem do dnešního dne prošlo na 200 žen. Kurz, který je ženám „ušit na míru“ je rozdělen do tří úrovní po třiceti hodinách, trénink probíhá dva dny v týdnu vždy po hodině a půl v tělocvičně Bezpečnostně právní akademie s.r.o. v Tylově ulici a to každou středu od 18:00 - 19:30 a každý čtvrtek od 19:30 - 21:00.


Cílem tohoto projektu je seznámit ženy s prevencí, psychologickými, strategickými či taktickými a zejména s technickými prvky sebeobrany. Nejdůležitější součástí výcviku druhého a třetího stupně je pak nácvik modelových situací a to tak, aby se reakce žen na případný útok zautomatizovaly. Instruktoři se při přípravě modelových situací snaží ženám maximálně přiblížit stresový faktor, který při případném útoku hraje hlavní roli. V praxi to znamená, že nácvik probíhá v terénu, ve ztížených podmínkách. Například ve tmě, hluku s použitím baterek a podobně.


„Odbor bezpečnosti a prevence kriminality se podílí na úhradě nákladů za kurzovné, finanční spoluúčast zájemkyň je stanovena na začátku každého ročníku. V současné chvíli se rozbíhá první stupeň výcviku,“ uvádí Andrea Gregorová z Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP.


V případě zájmu se obracejte na Lucii Jandovou, email: jandoval@plzen.eu, tel.: 378 032 251

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu