Odbor bezpečnosti a prevence kriminality slavnostně ukončil další stupeň kurzu Sebeobrany pro ženy

Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně ve čtvrtek 23. března slavnostně ukončil II. stupeň již 6. ročníku kurzu Sebeobrany pro ženy a současně zahájil III. závěrečný stupeň.

Statistiky jsou neúprosné a počet násilné trestné činnosti má stále stoupající tendenci, současně roste také agresivita útočníků. Právě ženy tvoří největší procentuální zastoupení obětí pouliční kriminality. Z těchto důvodů realizuje Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MMP ve spolupráci s instruktory policejního klubu MuSaDo již od roku 2010 projekt Sebeobrana pro ženy.

Kurz sebeobrany pro ženy, kterým do dnešního dne prošlo na 150 žen a který je ženám „ušit na míru“, je určen široké veřejnosti. Celý kurz je rozdělen na tři úrovně, trénink probíhá dva dny v týdnu vždy po hodině a půl.

Součástí kurzů je i proškolení o právním povědomí nutné sebeobrany. Na závěr kurzu obdrží účastnice certifikát o absolvování kurzu. „Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MMP se podílí na úhradě nákladů za kurzovné, finanční spoluúčast zájemkyň je stanovena na začátku každého ročníku. V současné chvíli jsme zahájili třetí stupeň již 6. ročníku. Další kurzy pro nové účastnice se otevřou na podzim tohoto roku. Zájemkyně o 7. ročník se mohou průběžně hlásit na Odboru bezpečnosti a prevence kriminality, tel.: 602 214 951,“ uvedla Andrea Gregorová z Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP.

 

 

 

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu