Odbor bezpečnosti a prevence kriminality usiluje o získání financí na projekty prevence kriminality

Odbor bezpečnosti a prevence kriminality usiluje o získání financí na projekty prevence kriminality

Plzeňský kraj každoročně vyhlašuje dotační program na podávání žádostí o dotaci v rámci projektu Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality. Cílem podávaných projektů je zlepšení bezpečnostní situace v Plzeňském kraji a prohloubení pocitu bezpečí jeho obyvatel a návštěvníků. Dotaci je možné využít na projekty investičního i neinvestičního charakteru.

Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP se již v předešlých letech podařilo čerpat finanční prostředky na několik projektů, především investičního charakteru. Díky tomu se podařilo rozšířit městský kamerový systém o dva kamerové body v lokalitě ulice Rokycanská a dva kamerové body v lokalitě MO Plzeň 10 – Lhota. V roce 2014 se podařilo získat dotaci na bezpečnostní kamerový systém Panomera na městském fotbalovém stadionu a v loňském roce na kameru v Resslově ulici.

V letošním roce se Plzeň prostřednictvím Odboru bezpečnosti a prevence kriminality rozhodla podat žádost o dotaci na dva neinvestiční projekty „Alkohol na silnici nepatří!“ a „Analýza postojů veřejnosti k bezpečnosti na území města Plzně“.

Projekt „Alkohol na silnici nepatří!“ bude realizovaný ve spolupráci s Policií ČR.
„Cílem projektu je prostřednictvím masivní informační kampaně upozornit řidiče na rizika spojená s užíváním alkoholu, posílit jejich odpovědnost a zvýšit bezpečnost v dopravě,“ uvádí Aleš Průša, vedoucí Odboru bezpečnosti a prevence kriminality města Plzně. Realizátoři projektu vycházeli zejména z policejních statistik dokládajících vážnost situace užívání alkoholu v dopravě zejména v rámci města Plzně. Z těchto statistik vyplynulo, že v rámci Plzeňského kraje se stalo 263 nehod, kdy viníci požili alkohol. Z toho v Plzni došlo k 74 nehodám pod vlivem alkoholu. Ovšem dalších několik desítek případů, kdy řidič usedne za volant po požití alkoholu, zjistili policisté při dopravně bezpečnostních akcích.

Cílem projektu „Analýza postojů veřejnosti k bezpečnosti na území města Plzně“ je zajištění realizace reprezentativního výzkumu veřejného mínění, zaměřeného na postoje občanů ke stávající situaci v rámci bezpečnosti na území města Plzně. Tato analýza je nezbytným základem pro budoucí plánování a realizaci dalších projektů a opatření v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu