Odbor bezpečnosti a prevence kriminality zahájil kurzy sebeobrany pro revizory

V loňském roce se v Plzni odehrálo hned několik útoků na revizory v MHD. Útočníky byli pokaždé černí pasažéři, kteří na revizory nečekaně zaútočili a pokaždé revizoři skončili v péči lékařů.


Plzeňské městské dopravní podniky spolu s městem Plzeň plánují postupně vybavit všechny tramvaje, trolejbusy a autobusy kamerami. Proces osazení všech vozů je však jak časově, tak finančně náročný. Z tohoto důvodu Plzeňské městské dopravní podniky spolu s magistrátním Odborem bezpečnosti a prevence kriminality připravili pro revizory kurzy sebeobrany.


„Nácviky sebeobrany jsou revizorům ušité na míru, a vzhledem k rizikům, jakým jsou stále častěji vystaveni, bude kurz postaven především na modelových situacích, tak aby si revizoři sebeobranné kroky zautomatizovali,“ uvádí Andrea Gregorová z odboru bezpečnosti a prevence kriminality.


Sami revizoři uvádí, že projevy agrese ze strany pasažérů jsou v poslední době stále častější. Proto také tuto aktivitu vítají.

Výuku tak jako v případě kurzů Sebeobrany pro ženy včera zahájil 4. policejní klub MuSaDo Plzeň, který se zaměřuje na výcvik členů Policie ČR, Městské policie Plzeň, Cizinecké policie, Armády České republiky a všech složek Integrovaného záchranného systému v základních prvcích sebeobrany boje zblízka nad rámec toho, co jim poskytuje služební příprava. Kluby MuSaDo jsou sdruženy v celosvětové asociaci „World MuSaDo Association“ a působí v zemích Brazílie, Německa, České republiky a Slovenska. Technika a způsob výuky tedy vychází z dlouholetých zkušeností a osvědčených postupů.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu