Odbor bezpečnosti a prevence kriminality zahajoval další kurz sebeobrany pro ženy

Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně zahájil ve středu 11. ledna druhý stupeň již 6. ročníku kurzů sebeobrany pro ženy.


Statistiky jsou neúprosné a počet násilné trestné činnosti má stále stoupající tendenci, současně roste také agresivita útočníků. A jsou to právě ženy, které tvoří největší procentuální zastoupení obětí pouliční kriminality. Právě z těchto důvodů se Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MMP rozhodl ve spolupráci s instruktory policejního klubu MuSaDo realizovat projekt Sebeobrana pro ženy.


Kurz sebeobrany pro ženy, kterým do dnešního dne prošlo na 150 žen a který je ženám „ušit na míru“, je určen široké veřejnosti. Celý kurz je rozdělen na tři úrovně, trénink probíhá dva dny v týdnu vždy po hodině a půl.


Součástí kurzů je i hodinová diskuse s psychologem a proškolení o právním povědomí nutné sebeobrany. Na závěr kurzu obdrží účastnice certifikát o absolvování kurzu. „Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MMP se podílí na úhradě nákladů za kurzovné, finanční spoluúčast zájemkyň je stanovena na začátku každého ročníku. V současné chvíli jsme zahájili druhý stupeň již 6. ročníku. Další kurzy pro nové účastnice se otevřou v září tohoto roku. Poptávka po kurzu je veliká,“ uvedla Andrea Gregorová z Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP.

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu