Odbor bezpečnosti a prevence kriminality zakoupil v rámci protidrogové prevence „Drogový kufr“

Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně zakoupil v rámci protidrogové prevence edukační a osvětovou pomůcku, takzvaný, „Drogový kufr“. Tuto pomůcku budou používat zejména strážníci Městské policie Plzeň a policisté, kteří se v rámci svých preventivních aktivit na školách mimo jiné zabývají i primární protidrogovou prevencí.


Drogový kufr umí výborně upoutat pozornost cílové skupiny posluchačů a tím hodně usnadnit a rozvinout práci lektora. Od roku 2012, kdy byla zahájena distribuce tohoto vzorníku, se potvrdilo, že použitím vzorníku v programech primární prevence se výrazně zvyšuje schopnost dlouhodobého zapamatování preventivní informace.


Možnosti využití „Drogového kufru“ jsou velice široké a jeho velkou předností je, že nabízí možnost „in natura“ vidět drogy jak vypadají a v jaké formě a jakým způsobem se zneužívají. „Drogový kufr“ je připraven ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou SKPV PČR a dalšími odborníky, kteří se zabývají protidrogovou prevencí. Proto jsou atrapy drog a pomůcek k nerozeznání od skutečných. Atrapy jsou vyrobeny ze zdraví neškodných materiálů. Děti, studenti nebo rodiče si tak mohou vytvořit jasnou představu o různých podobách návykových látek, formách balení a aplikačních pomůckách.


Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu