Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení opět zahájil kurzy sebeobrany pro revizory

Čím dál častěji jsou revizoři v Plzni atakováni při kontrolách v MHD. Útočníky byli pokaždé černí pasažéři, kteří na revizory nečekaně zaútočili a pokaždé revizoři skončili v péči lékařů.


Plzeňské městské dopravní podniky spolu s městem Plzeň plánují postupně vybavit všechny tramvaje, trolejbusy a autobusy kamerami. Proces osazení všech vozů je však jak časově, tak finančně náročný. Z tohoto důvodu Plzeňské městské dopravní podniky spolu s magistrátním Odborem bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení uspořádal již druhý ročník kurzu sebeobrany pro revizory.


„Nácviky sebeobrany jsou revizorům ušité na míru, a vzhledem k rizikům, jakým jsou stále častěji vystaveni, je kurz postaven především na modelových situacích, tak aby si revizoři sebeobranné kroky zautomatizovali,“ uvádí Andrea Gregorová z odboru bezpečnosti a prevence kriminality.
Sami revizoři uvádí, že projevy agrese ze strany pasažérů jsou v poslední době stále častější. Proto také tuto aktivitu vítají.


Výuku tak jako v případě kurzů Sebeobrany pro ženy včera zahájil 4. policejní klub MuSaDo Plzeň, který se zaměřuje na výcvik členů Policie ČR a dalších ozbrojených složek v základních prvcích sebeobrany boje zblízka nad rámec toho, co jim poskytuje služební příprava. Kluby MuSaDo jsou sdruženy v celosvětové asociaci „World MuSaDo Association“ a působí v zemích Brazílie, Německa, České republiky a Slovenska. Technika a způsob výuky tedy vychází z dlouholetých zkušeností a osvědčených postupů. V Plzni byl klub založen v roce 1998 panem Petrem Máškem.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu