Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení zahájil další ročník sebeobrany pro ženy

Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně zahájil ve středu 9. září základní stupeň již 10. ročníku kurzů sebeobrany pro ženy.


Statistiky jsou neúprosné a počet násilné trestné činnosti má stále stoupající tendenci, současně roste také agresivita útočníků. A jsou to právě ženy, které tvoří největší procentuální zastoupení obětí pouliční kriminality. Právě z těchto důvodů se Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP rozhodl ve spolupráci s instruktory policejního klubu MuSaDo realizovat projekt Sebeobrana pro ženy.


Kurz sebeobrany pro ženy, kterým do dnešního dne prošlo na 450 žen a který je ženám „ušit na míru“, je určen široké veřejnosti. Celý kurz je rozdělen na tři úrovně, trénink probíhá dva dny v týdnu vždy po hodině a půl.


Součástí kurzů je i hodinová diskuse s psychologem a proškolení o právním povědomí nutné sebeobrany. Na závěr kurzu obdrží účastnice certifikát o absolvování kurzu. „Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP se podílí na úhradě nákladů za kurzovné, finanční spoluúčast zájemkyň je stanovena na začátku každého ročníku. V současné chvíli jsme zahájili základní stupeň již 10. ročníku. Další kurzy pro nové účastnice se otevřou v září příštího roku. Poptávka po kurzu je každý rok veliká,“ uvedla Andrea Gregorová z Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu