Odbor bezpečnosti zprostředkoval další školení pro Domovníky – preventisty na Place.

Tento čtvrtek proběhlo další školení pro Domovníky – preventisty. Tentokrát bylo především zaměřeno na sběr infekčního materiálu a jednání s osobami závislými na návykových látkách. Ačkoli se díky Asistentům prevence kriminality a Domovníkům – preventistům situace v této lokalitě významně zklidnila, stane se občas, že Domovníci najdou ve dvoře i v některých částech domu použitý infekční materiál, případně musí vykázat osoby, které svým jednáním ohrožují veřejný pořádek.

Proškolit je přišli ti nejpovolanější, pracovníci zapsaného spolku Ulice, který se dlouhodobě zaměřuje na práci s osobami závislými na návykových látkách. Domovníky nejprve seznámili se všemi službami, které poskytují, tedy s terénním programem a substitučním centrem. Následně předvedli jak sbírat infekční materiál, což si mohli domovníci i prakticky vyzkoušet.

Závěrem pracovníci spolku Ulice předali Domovníkům své kontakty, které mohou v případě potřeby bez váhání využít a domluvili se na další spolupráci.

Projekt Domovník – preventista v Plzni byl poprvé realizován v roce 2015, cílil na vytipované bytové domy v majetku města na adrese Plachého 44 a 46, které se nacházejí v rizikové lokalitě Plac a kde působí asistenti prevence kriminality. Pozice domovníka – preventisty je klíčovou v komunikaci mezi nájemníky, asistenty prevence kriminality, Městskou policií Plzeň a bytovým odborem magistrátu včetně správce objektů - Obytnou zónou Sylván, a to při řešení základních otázek bezpečnosti, pořádku v domě a v jeho bezprostředním okolí. Projekt byl i v letošním roce podpořen dotací z Ministerstva vnitra.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu