Oznámení o uzavírce silnice I/26 ve Stodě

Uzavírka bude zahájena dne 11. května 2018 a potrvá do 30.11.2018.

Silničním správním úřadem ve Stodě bylo po dlouhodobém jednání s investorem, obcemi a Policií ČR dosaženo zásadní zkrácení plánované doby výstavby na 7 měsíců.  Byla přijata řada bezpečnostních opatření spočívajících např. ve variantním řešení objízdné trasy, opravě objízdné trasy a jejím zkapacitnění, úpravě objízdné trasy za použití city bloků za účelem ochrany chodců apod.

Uzavírka způsobí významné dopravní omezení uživatelům silnice I/26. Bohužel alternativní objízdná trasa s ohledem na dopravní zátěž 11.731 – 12.722 vozidel denně neexistuje.

Silniční správní úřad nařídil v rozhodnutí o uzavírce následující objížďku:

- ve směru na Domažlice pro veškerý silniční provoz po volném jízdním pruhu silnice I/26

- ve směru na Plzeň pro veškerý silniční provoz po silnici II/230 ve Stodě a po
této silnici do obce Mantov, dále po silnici III/18045 do obce Chotěšov, dále po
místní komunikaci (Hřbitovní ul.) v Chotěšově a dále po silnici II/180 zpět na
silnici I/26. Pro autobusy ČSAD a.s., ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.,
a PMDP a.s. po místních komunikacích ul. Nábřežní a ul. Jiráskova ve Stodě

Objízdnou trasu není možné použít pro přepravu nadměrných nákladů.

Pro případ, kdy se během provozu na objízdné trase ukáže návrh opatření jako
nevyhovující z hlediska kapacity objízdné trasy nebo z hlediska bezpečnosti na
některých místech objízdné trasy, na základě podnětu zdejšího silničního
správního úřadu bude objízdná trasa upravena takto:


- ve směru na Domažlice pro veškerý silniční provoz po volném jízdním pruhu
silnice I/26, kdy bude provoz obousměrně veden v jednom jízdním pruhu za
využití mobilní soupravy SSZ

- ve směru na Plzeň pro nákladní auta nad 12 tun po volném jízdním pruhu
silnice I/26, kdy bude provoz obousměrně veden v jednom jízdním pruhu za
využití mobilní soupravy SSZ

- ve směru na Plzeň pro silniční provoz kromě nákladních aut nad 12 tun po
silnici II/180 (Kostelní ul.) ve Stodě a po této silnici do obce Mantov, dále po
silnici III/18045 do obce Chotěšov, dále po místní komunikaci (Hřbitovní ul.)
v Chotěšově a dále po silnici II/180 zpět na silnici I/26. Pro autobusy ČSAD
a.s., ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., a PMDP a.s. po místních
komunikacích ul. Nábřežní a ul. Jiráskova ve Stodě

Stod - Mantov

Stod - Klatovy

Stod - ČSAD

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu