P–centrum otevře nové kurzy pro školní metodiky prevence

P-Centrum během roku 2019 spustí již 8. běh Specializačního kurzu prevence rizikového chování pro školní metodiky prevence. Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím formuláře, který společně s podrobnějšími informacemi naleznou na www.kotva.cppt.cz


„Chystáme již osmý běh Specializačního kurzu prevence rizikového chování. Jedná se o dvouletý kurz pro školní metodiky prevence nebo pedagogy, kteří se na tuto pozici připravují. Zájemci o studium se mohou hlásit průběžně. Po naplnění minimální kapacity stanovíme termín zahájení kurzu,“ uvedla Jana Kadlecová z P-centra


Středisko primární prevence P-centrum, CPPT, o. p. s. v Plzni poskytuje své služby od roku 1999. O deset let později vznikl projekt KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Od té doby je P-centrum akreditovanou institucí a poskytuje tyto vzdělávací služby pro pedagogy:

 

  • Specializační kurz prevence rizikového chování

Dvouletý kurz určený metodikům prevence. Splňuje Standardy studia k výkonu specializovaných činností MŠMT, zohledňuje Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v PPRCH ve školství. Účastníci hradí kurzovné.

  • Supervize

Služba zaměřená na podporu a rozvoj pracovních schopností, dovedností pedagogů a jejich profesní růst, ve formě individuální, skupinové nebo týmové. Cena supervize závisí na její formě a rozsahu.

  • Seminář na klíč

Vzdělávání v oblasti primární prevence rizikového chování určené pro pracovní týmy/skupiny. Téma semináře vychází ze specifických potřeb týmu/instituce. Cena semináře se odvíjí od jeho rozsahu.

  • Tematické semináře

Vzdělávání zaměřené na konkrétní okruh z oblasti primární prevence rizikového chování. Cena semináře se odvíjí od jeho rozsahu.

  • Metodická podpora

Služba pro pedagogy zaměřená na podporu při realizaci prevence ve škole, pomoc při řešení konkrétní situace ve třídě nebo ve škole. Metodickou podporu lze využít např. při: tvorbě strategií, koncepcí a dokumentů pro primární prevenci na škole, přípravě třídnické hodiny, adaptačního kurzu, doplnění výuky o postup nebo metodu zpracovávající konkrétní téma z oblasti prevence rizikového chování, řešení rizikového chování ve škole, vedení a koordinaci funkčních, efektivních preventivních a intervenčních programů pro jednotlivce a třídní kolektivy, přípravě na komunikaci s rodiči.

Více info najdete na www.kotva.cppt.cz nebo pište na prevence@cppt.cz

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu