Pedagogové se stále učí jak zvládat mimořádné a krizové situace

Projekt, který připravil Odbor školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Odborem bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně, má za cíl připravit pedagogy a zaměstnance plzeňských základních škol na praktické zvládání mimořádných a krizových situací na školách.


Projekt v Plzni běží již druhým rokem a doposud jím prošlo 12 plzeňských základních škol. Učitelé se dovídají, co je potřeba znát a jaké dovednosti je nutné si osvojit při záchraně života a zdraví osob v situacích, kdy je například někdo ohrožuje zbraní, vznikne-li požár, výbuch či jiné krizové události.

„Důvodem spuštění tohoto projektu je preventivní příprava pedagogů na mimořádné události ve školách s ohledem na složitou mezinárodní bezpečnostní situaci a zároveň komplexní řešení problematiky bezpečnosti ve školách,” uvedl Aleš Průša z Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení.


„Projekt je zaměřen nejen na teoretické znalosti týkající se ochrany zdraví a života žáků základních škol v případě mimořádných a krizových situací, ale především na praktický nácvik modelových situací. Účastníky školí jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému – Policie ČR, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje a Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje v hodinových blocích,“ doplnila Andrea Gregorová z Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení.


Semináře se konají postupně jednou za měsíc a projdou jimi pedagogové a zaměstnanci všech 26 základních škol v Plzni. Příští seminář se uskuteční 22. října na 22. ZŠ.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu