Pět instalovaných kontejnerů na použitý injekční materiál lidé využívají, projekt je úspěšný

Pět instalovaných kontejnerů na použitý injekční materiál lidé využívají, projekt je úspěšný

O speciální kontejnery na vhození použitého injekčního materiálu, které nainstalovalo město Plzeň ve spolupráci s organizací Point 14, je mezi veřejností zájem. S umístěním v prvních lokalitách centrálního obvodu se začalo na konci minulého roku, nyní sběrné nádoby fungují na pěti místech už několik týdnů. Nachází se u autobusového nádraží v Tylově ulici, dále v Domažlické ulici, U Trati, v Borském parku a u hlavního vlakového nádraží. Využívat je mohou zejména uživatelé drog, kteří chtějí bezpečně zlikvidovat použité náčiní. Mohou posloužit ale i těm, kteří používají injekční materiál ze zdravotních nebo jiných důvodů.

Na území města Plzně je ročně nalezeno více než tři tisíce pohozených injekčních stříkaček. Ve spolupráci s terénními pracovníky organizace Point 14 byla vytipována exponovaná místa, kde dochází dlouhodobě k většímu počtu těchto nálezů, a zde nechalo město Plzeň postupně nainstalovat speciální kontejnery na injekční odpad. „Už přes měsíc je v provozu všech pět kontejnerů, ve kterých jsme za toto období našli 56 vhozených injekčních stříkaček. Vezmeme-li v úvahu, že se jedná teprve o začátek projektu, nejde o malé číslo,“ uvedl Karel Nyerges, ředitel Point 14, z. ú.
„Realizací tohoto pilotního projektu usilujeme o bezpečnější prostředí pro děti i pro všechny další občany a návštěvníky města Plzně. Zároveň je důležité informovat, jak postupovat v případě nálezu použitého injekčního materiálu, a proto jsme ve spolupráci se zaměstnanci organizace Point 14 připravili edukační videa,“ řekla Andrea Gregorová z Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně.

„Věřím, že v budoucnu budou kontejnery využívány více a časem dojde k jejich instalaci i v jiných částech města. Zatím se o provoz starají terénní pracovníci Pointu, ale do budoucna bychom chtěli, aby se o tento projekt starali sami klienti. Chceme, aby měli možnost ukázat, že i oni dokáží být důležitými a užitečnými pro společnost. Je to jeden z cílů naší organizace a vidět jej můžeme již nyní, a to například na projektu Čistý podchod, kde naši klienti už od roku 2014 pomáhají jedenkrát v týdnu s úklidem podchodu u Centrálního autobusového nádraží Plzeň,“ upřesnil Karel Nyerges.

Cílem projektu je zabránit především tomu, aby použité injekční jehly a stříkačky nezůstávaly ležet na ulici, v parcích nebo na dětských hřištích.

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu