Pilsner Fest 2022_částečné omezení provozu na komunikaci I. třídy

V souvislosti s plánovaným pivním festivalem dojde k řadě dopravních omezení v centru města. S ohledem na tuto akci žádáme občany i návštěvníky Plzně, aby dbali na vlastní bezpečnost, respektovali dopravní značení, pokyny policistů a všech začleněných subjektů, kteří se podílejí na hladkém a bezproblémovém průběhu celé kulturní akce.
Tento pátek a sobotu v termínu 7. - 8. října 2022 se uskuteční tradiční pivní akce „Pilsner Fest 2022“, která s sebou přinese krátkodobé dopravní omezení na plzeňských komunikacích v centru města, a to za účelem zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu pro návštěvníky pořádané kulturní akce.


Za účelem bezpečnostního záboru pro účastníky akce dojde k částečnému omezení provozu na komunikaci I. třídy
• ve dnech od 6. do 9. října 2022 v době od 23.00 do 12.00 hodin proběhne částečná uzavírka silnice I/26 (ul. U Prazdroje, Tyršova) - omezení provozu v pravém jízdním pruhu ve směru do centra města, v úseku cca od křižovatky silnice I/26 (ul. U Prazdroje) s místní komunikací (ul. Lobezská) po křižovatku silnice I/26 (ul. Tyršova) s místní komunikací (ul. Fügnerova)
• parkoviště u hlavní brány do pivovaru Prazdroj - vyblokování parkovacích stání po obou stranách celého parkoviště


K Pilsner Festu neodmyslitelně patří i konzumace alkoholických nápojů. Policisté upozorňují občany, kteří se na tuto akci vypraví vlastními dopravními prostředky, aby posléze nezapomínali hlavně na svoji bezpečnost, respektovali a neporušovali pravidla silničního provozu.
Anonymita davu a snadno dostupné kapsy – to jsou faktory, které zvyšují riziko trestných činů, zejména majetkové trestné činnosti. Upozorňujeme všechny účastníky festivalu, aby měli své věci neustále pod kontrolou.  Ve vozidle neponechávejte viditelně odložené věci, byť nepatrné hodnoty, které mohou přilákat nenechavce. Protože festival skýtá větší počet kulturních akcí, jistě sem zamíří i ti nejmenší, proto upozorňujeme návštěvníky, aby měli děti, které přichází s nimi, pod dohledem.
V souvislosti s touto akcí žádáme řidiče, aby svá vozidla parkovali na místech k tomu určených a všechny účastníky silničního provozu, aby byli k sobě maximálně ohleduplní.

Zdroj: Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu