Plzeň hostila konferenci o bezpečnosti

Bezpečná Plzeň – konference, kterou uspořádal Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně se uskutečnila ve středu 12. září ve Vědeckotechnickém parku na Borech pod záštitou primátora města Plzně Martina Zrzaveckého, jenž setkání odborníků zahájil.
Zástupcům města a městských obvodů, bezpečnostním sborům, zástupcům státního zastupitelství a dalším odborníkům v oblasti bezpečnosti byla představena analýza průzkumu pocitu bezpečí občanů města Plzně, aktivity prováděné v problematice zahraničních pracovníků a aktuální situace v Plzeňském kraji nebo záležitosti spojené s bezpečností na školách. „Konference se zúčastnilo na 80 odborníků, kteří měli možnost najít společnou platformu pro výměnu informací ze svých oborů ohledně bezpečnosti a problematiky ochrany měkkých cílů,“ uvedla Monika Ježková z pořádajícího magistrátního odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení.


Vedoucí tohoto odboru Aleš Průša ve spolupráci s cizineckou policií představil přítomným aktivity města v problematice zahraničních pracovníků a aktuální situaci jak v Plzni, tak v Plzeňském kraji. „V roce 2016 bylo v Plzni 15 384 cizinců, v polovině letošního roku to bylo již 17 tisíc. Aktuálně v Plzni působí 183 personálních agentur s 290 platnými povoleními,“ přiblížil situaci Aleš Průša. „Největší zastoupení občanů z EU máme ze Slovenska, Rumunska, Bulharska, ze třetích zemí to jsou poté občané Ukrajiny, Vietnamu a Moldávie. Dle statistik státní i městské policie je nyní situace z hlediska přestupků a trestné činnosti stabilizována,“ doplnil.


Statutární město Plzeň se dlouhodobě věnuje problematice spojené s nárůstem počtu cizinců na území města. „Plzeň byla iniciátorem vzniku meziresortní pracovní skupiny při Ministerstvu vnitra České republiky. Ta hledá společná řešení dané problematiky postihující nejen naše město, problémy řešíme mezi všemi zainteresovanými stranami na úrovni města. Výsledkem pracovní podskupiny je vytvoření Metodické příručky pro města a obce sousedící s průmyslovými zónami. V rámci bezpečnostních opatření města je neustále modernizován a rozšiřován Městský dohlížecí kamerový systém, každoročně odbor bezpečnosti realizuje projekty prevence kriminality, odbor získává od Městské policie Plzeň poznatky k prověření nelegálních ubytoven cizinecké policii a také ve spolupráci s technickým úřadem magistrátu organizuje pravidelné kontroly čistoty veřejného prostranství v okolí ubytoven a mnoho dalších opatření,“ uvedl Aleš Průša. Bezpečnostní rizika ve vztahu ke stále narůstajícímu počtu cizinců nejen v Plzni představil soudní znalec a expert na extremizmus Ivo Svoboda.


Na konferenci Bezpečná Plzeň dále vystoupili zástupci Městské policie Plzeň s tématem Bezdomovectví spojené s agenturním zaměstnáváním, zástupci Policie České republiky představili svou koncepci ochrany měkkých cílů. Svými příspěvky navázali Tomáš Koníček z Ministerstva vnitra ČR a zástupci Asociace Bezpečná škola, kteří společně představili globální pohled na bezpečnost škol, normu prevence kriminality a problematiku bezpečnostních auditů. Příklad dobré praxe pilotního projektu na 4. základní škole v Plzni prezentovala Andrea Gregorová z magistrátního odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení.


„Náš odbor společně s magistrátním odborem školství vybral k provedení prvního bezpečnostního auditu 4. základní školu z důvodu vysokého počtu žáků a stavebně i provozně složitějšího charakteru školy, v areálu školy se nachází také kryt civilní obrany a proběhla zde realizace pilotního projektu zavedení elektronické docházky na Plzeňskou kartu,“ přiblížila důvody výběru právě 4. základní školy Andrea Gregorová.


Audit na škole proběhl v prosinci 2017, náklady byly 30 tisíc korun. „Auditní společností byl doporučen soubor technických i režimových opatření, jejichž realizaci řešíme společně s odborem školství, mládeže a tělovýchovy,“ doplnila Andrea Gregorová.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu