Plzeň jedná o opatřeních, která by pomohla zlepšit prostředí u hlavního vlakového nádraží a zvýšila tam bezpečnost

Plzeň připravuje soubor opatření, pomocí kterých by chtěla zlepšit prostředí v bezprostřední blízkosti hlavního vlakového nádraží. Součástí návrhu je zvýšit počet hlídek městské i státní policie, přidat do lokality kamery, zapojit terénní pracovníky, zvažuje se také dočasné zřízení služebny strážníků v blízkosti nádraží či například vydání vyhlášky, která by na území Plzně zakázala v některých lokalitách pít alkohol na veřejnosti.

„Je pravda, že prostor před hlavním vstupem na nádraží je problémový. Na lavičkách se tam dlouhodobě shlukují lidé bez domova a osoby pod vlivem alkoholu i drog. V podstatě se jedná o skupinky stále stejných osob, jejichž chování snižuje pocit bezpečí cestujících, kteří místem prochází,“ přiblížil situaci radní města Plzně pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký.

Proto se v polovině srpna uskutečnila společná schůzka vedení města se zástupci městské i státní policie, Správy veřejného statku města Plzně jakožto správce pozemků v okolí nádraží, se zástupci Správy železnic jako vlastníka budovy nádraží a dalších osob. Druhá schůzka se uskuteční začátkem září. Výstupem by měla být série opatření, která pomohou situaci řešit.

„V lokalitě jsme již zvýšili počet hlídek. Bohužel strážníci a policisté mají jen omezené možnosti ve vztahu k těmto osobám, které nepáchají přestupkovou ani trestnou činnost. Nicméně dohled je nyní intenzivnější. Současně jednáme o tom, že bychom v lokalitě dočasně zřídili služebnu městské policie, a to minimálně do doby, než vybudujeme ve Wenzigově ulici nový objekt zaměřený na osoby bez domova, kde se se služebnou strážníků počítá nastálo,“ přiblížil Martin Zrzavecký.

Na základě doporučení policie město připravuje i posílení lokality o dvě kamery. Správa informačních technologií města Plzně také jedná se Správou železnic, jež vlastní kamerový systém v budově, že by jej napojilo na centrální kamerové středisko na Klatovské třídě, kde jsou dostupné záběry ze všech kamer města a kde pracuje městská policie spolu se státní. Obě složky by tak mohly reagovat na dění před nádražím rychleji.

„Osobně pak navrhuji také to, abychom zvážili vydání městské vyhlášky, jež by na území Plzně zakázala v některých lokalitách pití alkoholu na veřejnosti. Toto se nám totiž osvědčilo v době pandemie covid-19, kdy bylo zakázáno konzumovat alkohol na veřejnosti. Jsem přesvědčen, že je to jeden z účinných nástrojů, jak bychom mohli právě podnapilé osoby u nádraží postihnout,“ dodal radní Martin Zrzavecký. Na plánovanou schůzku v polovině září budou přizváni také zástupci druhého městského obvodu, tématem bude i úklid prostranství před nádražní budovou.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu