Plzeň má svou strategii na ochranu měkkých cílů, řeší opatření na akcích a podobně

Zastupitelé města Plzně schválili strategický dokument, který se týká zajišťování ochrany měkkých cílů na území města do roku 2023. K dispozici je na webu Bezpečná Plzeň v sekci Strategické dokumenty. Jeho cílem je komplexně zpracovat ochranu měkkých cílů na území města Plzně, navrhnout technická a organizační opatření, řeší ale například i komunikaci zásad ochrany měkkých cílů směrem k veřejnosti. Důvodem vzniku dokumentu je v celosvětovém měřítku rostoucí počet incidentů mířených na měkké cíle, tedy na místa různých kulturních, volnočasových i jiných akcí či například na obchodní centra, nádraží a další lokality s velkou koncentrací osob. Při jeho tvorbě byla navázána spolupráce se zástupci složek integrovaného záchranného systému i se zástupci provozovatelů měkkých cílů a město Plzeň chce i nadále poskytovat komunikační platformu pro všechny dotčené složky.

„Bezpečnostní situace není stabilní a přibývá incidentů motivovaných například extremistickými postoji. S nižší intenzitou je možné pozorovat podobný trend také u nás. České republice se teroristické útoky prozatím vyhýbaly, avšak s rasistickými či extremisticky motivovanými bezpečnostními incidenty se již bylo možné setkat. Důsledkem je fakt, že již v minulosti došlo k několika mírnějším incidentům také na území statutárního města Plzně, a to například na úrovni výhrůžek,“ uvedl radní města Plzně Martin Zrzavecký.

Dokument se tak zaměřuje zejména na to, jak ochránit místa s vysokou koncentrací osob a nízkou mírou zabezpečení. „Jeho jedinečnost spočívá především v zájmu města navázat úspěšnou spolupráci i se soukromými subjekty, které měkké cíle provozují či pořádají hromadné akce. Vzhledem k citlivé povaze zpracovávaných dat je dokument v některých svých částech neveřejný. To se týká především návrhové části a dále jednotlivých příloh, kde je pracováno s citlivými daty, konkrétními opatřeními, a které zůstávají po čas trvání projektu ‚živé‘, tzn. budou se do nich doplňovat data na základě budoucí činnosti pracovních skupin,“ dodal Martin Zrzavecký.

Vzájemná komunikace, informovanost a spolupráce jak v rovině prevence, tak při zajišťování standardní i mimořádné bezpečnostní situace, je z pohledu města klíčovým opatřením pro odpovědnou ochranu obyvatel. Součástí této vize nejsou jen technická či režimová opatření zvyšující bezpečnost budov, veřejných prostranství a kulturních, sportovních či jiných veřejných akcí, ale také zvyšování povědomí veřejnosti o správném postupu při možné mimořádné či krizové situaci.

Dokument, jehož zpracovatelem je společnost F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s., je k dispozici ZDE

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu