Plzeň podpoří jednotlivé složky integrovaného záchranného systému působící na území města

Profesionální hasiči, záchranáři i policisté získají od města Plzně finanční prostředky na nákup techniky a dalšího vybavení ve výši 4,3 milionu korun. I nadále chce město podporovat dobrovolné hasiče, kteří jsou významnou organizační složkou města. Každý dobrovolný hasič v Plzni, jenž splnil předepsané požadavky, například odbornou přípravu, obdrží čtyři tisíce korun, tedy dvojnásobek oproti dosavadnímu příspěvku. Dar pro profesionální jednotky musí ještě po souhlasu rady města schválit zastupitelé.

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje získá 2,8 milionu korun. Finance budou využity na nákup ochranných přetlakových obleků určených k řešení mimořádných událostí s únikem nebezpečných látek, k nákupu detekční techniky pro stanovení množství nebezpečných chemických látek v prostoru zásahu a nový kompresor pro CPS Košutka k zajištění plnění tlakových lahví vzduchových dýchacích přístrojů. Obleky budou umístěny na požární stanici Plzeň – Košutka, která je opěrným bodem pro zásahy s přítomností nebezpečných látek, na požární stanici Plzeň – Střed, která prioritně řeší zásahy v průmyslových provozech na území města Plzně, a popřípadě i na požární stanici Slovany, která je předurčena pro zásah na D5 včetně tunelu Valík, kde probíhá přeprava nebezpečných látek. Část finančních prostředků využije Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje k dofinancování specifické výbavy nově pořizovaného automobilového žebříku s dostupnou výškou 40 metrů, zejména natáčecí zadní nápravy a vyšší nosnosti záchranného koše,“ vysvětlil radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký. Smlouva o spolupráci mezi Plzní a Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje byla uzavřena v prosinci roku 2004.

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje obdrží jeden milion korun k dofinancování nákupu dodávkového mikrobusu v policejní verzi se speciální zástavbou. „Z prostředků města Plzně byl v loňském roce krajskému ředitelství policie poskytnut finanční dar ve výši jednoho milionu korun k nákupu dodávkového mikrobusu v policejní verzi se speciální zástavbou, který bude realizován, vzhledem ke své finanční náročnosti, až po obdržení nynějšího finančního daru ve stejné výši. Svojí specifikací se jedná o dodávkové vozidlo, které bude sloužit k plnění úkolů Policie České republiky, a to zejména pro kontrolu silniční a nákladní dopravy v okrese Plzeň-město, dohledu nad BESIP a při preventivních akcích,“ doplnil Martin Zrzavecký.

Na nákup vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému získá Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje 500 tisíc korun. „V letošním roce by chtěla zdravotnická záchranná služba pořídit vozidlo rychlé lékařské pomoci, na jehož nákup však nemá dostatek finančních prostředků. Poskytnutí daru od města napomůže k dofinancování tohoto vozidla žluté barvy s retroreflexním označením, vybavené zvláštním světelným výstražným zařízením modré a červené barvy, doplněné zvláštním zvukovým výstražným znamením, které je vybaveno pohonem všech kol a s možností jízdy po nezpevněném terénu včetně asistenčního systému pro jízdu z kopce. Vozidlo v celkové hodnotě 1,7 milionu korun by bylo nasazováno při mimořádných událostech, jako jsou dopravní nehody, havárie a další neštěstí primárně v katastru našeho města,“ uzavřel Martin Zrzavecký.

Jednotliví členové jednotek sboru dobrovolných hasičů na území krajské metropole získají od města čtyři tisíce korun. „Povinností města je udržovat akceschopné jednotky sboru dobrovolných hasičů. Naším cílem je ale pravidelná podpora jednotlivých členů. Dobrovolní hasiči jsou pro město významným a vždy spolehlivým partnerem, především pak v krizových situacích. V uplynulých letech jsme jednotlivým členům, kteří splňovali požadovaná kritéria, poskytli příspěvek na dopravu formou daru ve výši 2000 korun na rok. V letošním roce a v následujících výhledech 2023 až 2025 bude dar navýšen na 4000 korun za rok. Jedná se o dar za hašení požárů a provádění záchranných prací při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. Dar je možno využít na nákup jízdného u Plzeňských městských dopravních podniků, pohonných hmot či volnočasových aktivit na relaxaci a odpočinek,“ vysvětlil David Šlouf, náměstek pro oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem města.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu