Plzeň schválila koncepci své městské policie až do roku 2024

Plzeň schválila střednědobou koncepci řízení své městské policie, a to konkrétně na období let 2021 až 2024. Koncepce obsahuje priority a záměry týkající se toho, jak komplexně řešit výkon služby městské policie. Pracuje přitom s cílem zachovat současné náklady, zajistit dostatečně efektivní výkon služby, a přitom poskytnout přiměřenou ochranu strážníkům v případě nastalých problémů. Ke koncepci vzniknou akční plány, jež budou obsahovat konkrétní kroky a opatření pro daný rok podle schváleného objemu finančních prostředků.

„Činnost strážníka je prioritně zaměřena do oblasti veřejného pořádku na území města Plzně. Podle statistických informací je Plzeň bezpečnou lokalitou, ale výsledky průzkumu veřejného mínění vedené za účelem zjištění vnímání pocitu bezpečí jejích obyvatel se od statistických dat dost liší. Jednoduchým řešením při zachování současné struktury by se mohlo jevit navýšení počtu strážníků a s tím i související počet hlídek v ulicích. Vhodnější je ale cesta určité restrukturalizace stávajících sil a prostředků, kde by se mělo zejména jednat o využívání jednočlenných hlídek, a to hlavně v denní době. Z psychologického hlediska může občan jednočlennou hlídku vnímat pozitivně, s tím, že strážník může vykonávat službu sám a nehrozí tedy žádné nebezpečí,“ uvedl v koncepci velitel městské policie Plzeň Petr Vlk.

Koncepce se dotýká několika oblastí, pro které navrhuje postupy, a to až do roku 2024. Například navrhuje přehodnotit některé nadbytečné úkoly a hlášení kladené na strážníky operačního oddělení, a tím jim uvolnit síly pro aktivnější zajištění podpory hlídek,“ uvedl radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký. V rámci služby přímo na služebně upozorňuje dokument mimo jiné na potřebu přehodnotit rozdělení úkolů mezi velitele, jeho zástupce a další pracovníky. Zabývá se také vlastním výkonem služby městských strážníků přímo v terénu. „Vlastní výkon služby bude v denní době zajišťován zejména pěší obchůzkovou službou jednočlenných hlídek, převážně v jim přidělených okrscích. Při výkonu služby v rizikovějších místech by velitel služebny na základě místní a osobní znalosti zajistil výkon vícečlennou hlídkou například sloučením dvou hlídek, či posílením výkonu služby se závodčím, či zajištěním specializovaných hlídek Útvaru celoměstských činností,“ přiblížil Petr Vlk.

Pro oblast působnosti Dopravní skupiny bude ze služebny Bory vyčleněno vozidlo na měření rychlosti a zpracovatelé dopravních přestupků. Provoz odtahové služby by měl být, oproti současné praxi, zajištěn dvousměnným provozem po jednom vozidle tak, aby bylo možno zabezpečit odtahy v ranní i večerní době. Podstatné je také vytvoření Útvaru celoměstských činností, a to vyčleněním motorizovaných hlídek z Obvodní služebny Bory a specializovaných činností ze služebny Střed do jednoho samostatného celku. Strážníci by měli v rámci své činnosti vyřizovat většinu zjištěných přestupků na místě, a to s přihlédnutím jak k závažnosti přestupku, tak i osobě přestupce buď domluvou, nebo uložením pokuty příkazem na místě.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu