Plzeň se musí pokusit změnit povědomí občanů o bezpečnosti, zaznělo na konferenci

Vývoj kriminality na území města Plzně, zhodnocení deseti let fungování projektu Bezpečná Plzeň, stav veřejného pořádku na území města, využití dronů pro integrovaný záchranný systém, zásahy při mimořádných událostech, ale i nutnost měnit povědomí občanů o bezpečnostní situaci v Plzni. To byla hlavní témata konference nazvané Město Plzeň a Integrovaný záchranný systém (IZS), která se konala v pátek ve sněmovním sále plzeňské radnice. Jejím pořadatelem bylo město Plzeň, konkrétně Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně.

„Dlouhodobě zdůrazňuji a jsem rád, že v Plzni výborně funguje spolupráce města a IZS, velmi si toho vážím. Je to důležitý předpoklad k tomu, abychom i v budoucnu mohli řešit složité situace a čelit komplikovaným výzvám,“ uvedl při přivítání hostů konference primátor Martin Baxa. Hosté byli z řad odborné veřejnosti, složek IZS, zástupci města i ostatních statutárních českých měst.

Velké téma do budoucna může být podle jeho slov spojené mimo jiné se suchem, tedy nedostatkem vody, ale i zvyšujícím se množstvím požárů v přírodě. Město i složky IZS se ale také budou muset například zabývat tím, co může znamenat případná ekonomická recese ve vztahu k zahraničním zaměstnancům v Plzni, kterých v krajské metropoli legálně pracuje kolem 17 tisíc.

Další výzva, na niž chce Plzeň reagovat a již také reaguje, je podle primátora spojena s otázkou kriminality na území města. „Na straně jedné se zdá, že jsou občané téměř permanentně znepokojeni zprávami o údajně rostoucí kriminalitě na území města Plzně a vyvíjejí k tomu adekvátní tlak na samosprávu, na straně druhé je tu statistika kriminality a jsou tu zkušenosti státní a městské policie z ulic, ty dokazují, že nejsme Detroitem ani Bronxem, jsme normálním městem s normální úrovní kriminality. Považuji tedy za důležité nejen toto sdělovat, ale také dlouhodobě přesvědčovat občany, aby se panika tohoto typu nešířila a občané neměli pocit, že v Plzni bezpečně není. Nechceme toto podcenit a spolupráce městské i státní policie v tomto hraje důležitou roli,“ doplnil primátor.

Kromě primátora Martina Baxy se z vedení města Plzně konference zúčastnili také první náměstek Roman Zarzycký, radní pro oblast podpory podnikání a Smart Cities Vlastimil Gola a radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký.

„Jsme tu nejen proto, abychom si řekli, jak lépe realizovat represivní opatření, ale abychom si více řekli o prevenci. Chci, abychom zdůraznili projekty, které realizujeme a ještě chceme realizovat. Na úrovni městské policie nyní máme nedostatek kolegů, kteří se věnují prevenci, jsou maximálně vytížení. To je pro mě jeden z důvodů, abych dokázal prosadit víc peněz pro městskou policii,“ řekl radní Martin Zrzavecký. Město se chystá více uvolnit ruce městské policii, připravuje změnu systému takzvaného botičkování. To umožní využít více strážníků v ulicích a při jiných činnostech, než je kontrola parkujících aut.

Garantem projektu Bezpečná Plzeň je Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně, jeho vedoucí Aleš Průša představil historii odboru a jeho hlavní činnost až do současnosti, zmínil mimořádné krizové situace, kterým město Plzeň čelilo, a vyzdvihl fungující spolupráci se všemi složkami Integrovaného záchranného systému. Z úst ředitele Městského ředitelství policie Plzeň Michal Krejbich zazněly statistiky vývoje kriminality na území města Plzně za posledních deset let a zhodnocení spolupráce v rámci Koordinační dohody. Městská policie Plzeň zrekapitulovala stav veřejného pořádku na území města. Správa informačních technologií města Plzně představila novinku posledních let ve spolupráci města se složkami IZS, a to podporu jejich činnosti za využití dronů, několik dronů bylo vystaveno přímo v prostorách sněmovního sálu. Svou činnost na území Plzeňského kraje a zkušenosti při spolupráci s městem a ostatními složkami IZS představila také Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje přiblížil činnost jednotek požární ochrany, zhodnotil řešení mimořádných krizových situací ve spolupráci s ostatními složkami a městem včetně společných nácviků pro jejich lepší zvládání.

Závěr konference patřil praktickým ukázkám, kdy zástupci Západočeské univerzity v Plzni společně s plzeňskými hasiči předvedli přímo na místě jimi vyvinutý chytrý hasičský oblek a hasičskou senzoriku, za kterou sklízí uznání po celém světě.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu