Plzeň spustila instalaci kontejnerů na použitý infekční materiál

Speciální kontejnery pro použitý injekční materiál instaluje město Plzeň ve spolupráci s organizací Point 14, z.ú. v centrálním městském obvodu. Chce tak zabránit především tomu, aby použité jehly a stříkačky nezůstávaly ležet na ulici, v parcích nebo aby končily v běžných koších. Pokud se kontejnery v průběhu zkušební doby osvědčí, mohly by se objevit v dalších částech města.

„Realizací tohoto pilotního projektu usilujeme o bezpečnější prostředí, pro naše děti i všech dalších občanů a návštěvníků města Plzně“, uvedla Andrea Gregorová z magistrátního Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení.

Kontejnery mohou využít zejména injekční uživatelé drog, kteří chtějí bezpečně zlikvidovat použité náčiní. Speciální kontejner ale může posloužit i těm, kdo používají injekční materiál ze zdravotních nebo jiných důvodů.„Vždy se snažíme o to, aby naše projekty měly preventivní dopad. Na území města se ročně nalezne v průměru přes 3 000 pohozených stříkaček. Tímto projektem chceme jejich počet redukovat. Občané sami by nalezený infekční materiál sbírat neměli, pracovníci organizací jsou v tomto směru proškolení a sběr je pro ně bezpečný. Vhodné je nález nahlásit na některý z terénních programů, který v Plzni působí či na Městskou policii Plzeň společně s co nejpřesnějším popisem místa nálezu. Proškolený personál se o sběr a následnou likvidaci infekčního materiálu postará.“, upřesnil Karel Nyerges, ředitel zapsaného ústavu Point 14.

Do jednoho kontejneru se vejde 150 stříkaček. Vyprazdňovat je budou podle potřeby pracovníci Terénního programu Point 14, kteří zajistí bezpečnou, odbornou likvidaci infekčního materiálu z těchto nádob.

Jak postupovat v případě nálezu injekční stříkačky naleznete ZDE:https://www.bezpecnaplzen.eu/prevence/prevence-obecne/protidrogova-prevence/nasli-jste-strikacku/

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu