Plzeň v mrazech zesiluje pomoc bezdomovcům, navyšuje počty lůžek, zřizuje i krizové středisko

Plzeň zesiluje pomoc lidem bez domova. Cílem nových opatření je, aby tito občané přečkali současné silné mrazy bez újmy na zdraví. V městskou charitou provozovaném Domově sv. Františka, který funguje jako denní nízkoprahové centrum a noclehárna, proto připraví pro každého příchozího teplou židli, na níž může přečkat noc. Také tam zmírní podmínky pro přijetí. Kromě toho Plzeň otevře v jedné z nyní nevyužívaných hal v DEPO2015 evakuační krizové středisko, které odlehčí Domovu sv. Františka a nabídne stejnou službu. Opatření budou platná po dobu mrazů, jež by podle aktuálních informací mohly Českou republiku sužovat minimálně dva týdny.

Charita ČR „V nejbližších dnech nás čekají velmi silné mrazy, proto zintenzivníme pomoc lidem bez přístřeší. Je to po vzájemné dohodě města a neziskových organizací, zapojena je také Městská policie Plzeň, organizace Plzeň2015, jež se stará o DEPO2015, a součinnost poskytne i plzeňský útulek pro psy. Velmi tímto děkuji svému kolegovi radnímu Davidu Šloufovi, jenž za iniciativou stojí a otázku bezdomovectví se z pozice města snaží řešit komplexně,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.

Krizové okamžiky vyžadují krizová řešení. Chceme, aby lidé bez domova měli možnost přečkat tyto nejhorší dny v teple. Znamená to, že v Domově sv. Františka nebude nikdo odmítnut, pro každého připravíme teplou židli na noc. Samozřejmě platí, že dotyčný musí dodržovat provozní řád, což se týká například i užití alkoholu a drog a nesmí být nadměrně agresivní. Protože není možné si do zařízení vzít s sebou psy, nabízíme, že se o ně těmto lidem na přechodnou dobu postaráme. Naším cílem je, aby lidé bez domova přečkali mrazivé dny bez újmy na životě,“ vysvětlil radní města Plzně David Šlouf.

„S Městskou policií Plzeň jsme dohodli, že psy klientů z Domova sv. Františka převezou do útulku. Tam pro ně zajistí stravu a umístění, v případě potřeby i ošetření. Umístění v útulku bude zdarma po dobu pobytu jejich majitele v Domově sv. Františka. Co se týká střediska v DEPO2015, tam si budou moci vzít psa sebou,“ doplnil radní Martin Zrzavecký.

Pro mrazivé dny navyšuje Domov sv. Františka kapacitu noclehárny ze 46 lůžek o dalších 26. Kromě toho začne od středy 10. února nyní v prázdné a nevyužívané bývalé autobusové hale v DEPO2015 fungovat také takzvané evakuační krizové středisko. I zde najdou zájemci z řad lidí bez domova přechodné zázemí. „Provoz střediska bude čtyřiadvacetihodinový. Maximální okamžitá kapacita v tomto případě bude 25 osob. Středisko vzniká na základě dohody města a zástupců neziskových organizací, kteří pracují s touto skupinou osob. My jako město zajišťujeme technickou pomoc plus zázemí, polní lůžka, židle a podobně, provoz zajistí sociální pracovníci z neziskové organizace TADY A TEĎ v čele s Michaelou Stehlíkovou,“ doplnil radní David Šlouf. Domov sv. Františka a krizové středisko v DEPO2015 by tak měly dostačovat a poskytnout zázemí všem bezdomovcům, kteří o to budou stát.

Díky městu Plzeň funguje už deset let v Domově sv. Františka i ordinace praktického lékaře pro osoby bez domova. Ve spolupráci s touto ordinací jsme zajistili také otestování na covid-19 desítkám těchto osob. Většina měla negativní výsledek, takže lze zatím konstatovat, že se mezi těmito osobami nákaza plošně nešíří. Po dohodě s neziskovými organizacemi bude ze strany spolupracující organizace Ulice zajištěno testování antigenními testy i v DEPO2015,“ uvedla náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí Eliška Bartáková.

„Terénní pracovníci Městské charity Plzeň distribuují i potravinové balíčky, ošacení, deky, spacáky a karimatky pro ty, kteří z různých důvodů odmítají přijmout jakoukoliv nabízenou službu a zůstávají na ulici i v mrazivých dnech,“ doplnil Džemal Gerbani, vedoucí Domova sv. Františka. Domov v Plzni funguje už více než čtvrt století.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu