Plzeň vrací do ulic strážníky-okrskáře, každý bude mít svůj rajón

V Plzni se do ulic začínají vracet strážníci-okrskáři, kteří mají přispět k zajištění bezpečnosti a pořádku. První z nich budou nasazeni do terénu začátkem září, působit začnou zejména v okrajových částech města, postupně obsadí i ostatní lokality. Jde o další krok v naplňování nové koncepce Městské policie Plzeň, kterou schválilo Zastupitelstvo města Plzně v loňském roce.

„Chceme, aby se strážník-okrskář stal pro občana jistotou, pomáhal mu řešit záležitosti spojené s oblastí bezpečnosti a pořádku. Budete-li znát člověka, který má na starost Vaši lokalitu, posílí to i celkovou důvěru v městskou policii,“ uvedl primátor města Plzně Martin Zrzavecký.

„Když na počátku ledna roku 2009 Plzeň spustila tehdy ojedinělý bezpečnostní projekt pod názvem „Bezpečné město“, který byl zaměřen na spokojenost občana–zákazníka v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku, bylo území města rozděleno na více než 60 okrsků. Okrsky měly sice přiděleny své strážníky-okrskáře, ale ti z kapacitních důvodů vykonávali roli spíše administrátora,“ uvedl Aleš Průša, vedoucí Odboru bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně. Aby bylo možné plně naplnit filozofii projektu, dnes již nazvaného Bezpečná Plzeň, byl počet okrsků snížen na 30 s důrazem na jejich faktické naplnění strážníky-okrskáři. „Dnes bych rád poděkoval vedení Městské policie Plzeň, která se v souladu se schválenou Strategií města Plzně v oblasti veřejného pořádku s tímto závazkem postupně vypořádává a k dnešnímu dni okrskáři obsadila 13 okrsků. Věřím, že tak, jak je personální strategie městské policie nastavena, budou brzy obsazeny všechny okrsky,“ doplnil Aleš Průša.

Strážníci-okrskáři nově pokryjí okrsky zejména v okrajových částech města. Podle Karla Macha, velitele Městské policie Plzeň, jde o lokality Malesice, Radčice, Křimice, Litice, Valcha, Černice, Božkov, Bílá Hora, Červený Hrádek, Újezd a Bukovec, Božkov a Koterov, Nová Hospoda a Zátiší. Postupně budou obsazovány další okrsky. Na pozici strážníků-okrskářů byli vybráni starší, zkušení, komunikativní strážníci. „Okrskáři budou mít na starosti každý pouze určitou svěřenou lokalitu, tu by měli znát, vědět, kde jsou problémová místa, budou mít o svém rajónu dokonalý přehled, čímž získají takzvanou osobní a místní znalost. V rámci své pochůzkové činnosti budou úzce spolupracovat zejména s občany těchto lokalit, přenášet informace o aktuálním stavu ve věcech místních záležitostí veřejného pořádku přímo dotčeným orgánům města, starostům jednotlivých obvodů, Policii ČR a ostatním orgánům veřejné moci,“ dodal Karel Mach.

„Městské ředitelství policie Plzeň si cení výborné spolupráce s Městskou policií Plzeň. Nadstandartní vztahy jsou jasně patrné při řešení krizových situací a výsledná práce všech přispívá ke zvýšené bezpečnosti obyvatel Plzně. Projekt hodnotíme kladně a jsme rádi, že v Plzni bude probíhat,“ uvedl Michal Krejbich, ředitel Městského ředitelství Policie České republiky v Plzni.

Na strážníka-okrskáře se budou moci lidé obrátit s širokou škálou problémů, týkajících se například volně pobíhajících psů, nepořádku v ulicích, černých skládek, problémů v dopravě, upozornit je rovněž mohou na skupinky lidí, které obtěžují ostatní, na rušení nočního klidu a mnoho dalšího. Ve svých okrscích budou strážníci-okrskáři k zastižení prakticky každý den, od pondělí do pátku. Kontaktovat je budou moci občané s žádostí o pomoc, či radu, a to buď osobně nebo elektronicky e-mailem.

Na základě svých zjištění v okrsku budou okrskáři také podporováni běžnou hlídkovou službou městské policie, která je zajišťována prostřednictvím obvodových služeben městské policie.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu