Plzeň začne regulovat pití alkoholu na některých místech ve městě, schválila vyhlášku

Plzeň má novou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Novinka neplatí plošně po celém městě, ale ve vybraných lokalitách, dále také v okruhu 50 metrů od škol a školských zařízení a v prostoru nástupišť MHD. Plzeň tím chce zlepšit situaci v centru i na dalších místech, na nichž se shlukují skupiny problémových osob popíjejících alkohol a znepříjemňujících tak pobyt ostatním občanům. Vyhláška začne platit od 1. 5. 2022 a po prvním roce jejího fungování město vyhodnotí, jak se osvědčila.
„Věřím, že se nám i za pomocí tohoto opatření podaří zajistit v daných lokalitách pořádek a lidé se tu budou cítit lépe. Cílem není, aby si Plzeňané nemohli dát pivo na oblíbené předzahrádce, na koncertu, nebo si připít na Nový rok. Cílem je, aby si ‚partičky‘ bezdomovců či jiných dalších skupinek přestaly dělat zejména z centra města svoji předzahrádku,“ uvedl primátor města Plzně Pavel Šindelář, který zvýšení bezpečnosti v Plzni považuje za jednu ze svých priorit.
Vyhláška by měla pomoci snížit počet spáchaných přestupků proti majetku, tedy případů vandalství, k nimž dochází zejména pod vlivem alkoholu. Zákaz konzumace alkoholu také sníží znečišťování ulic a parků sklem a dalšími odpadky. Současně zvýší ochranu zdraví osob, zejména dětí a mládeže, využívajících veřejná prostranství v okolí škol a školských zařízení.
Alkohol v Plzni nebude možné popíjet na veřejném prostranství ve čtyřech lokalitách. První zahrnuje Plzeň – střed, kam patří kompletně širší centrum města ohraničené po obvodu ulicemi: Tylova, Korandova, Hálkova, Purkyňova, U Trati, Železniční, Lobezská, U Prazdroje, Tyršova, hranice břehu řeky Mže kolem areálu za OC Plzeň Plaza, kolem ulice Na Jíkalce až k napojení na Vejprnickou ulici a z ní do Tylovy ulice. Druhá lokalita zahrnuje náměstí Českých bratří na Borech, třetí lokalita vymezuje oblast kolem Obchodního centra Luna na Borech a čtvrtá pak oblast U Ježíška podél břehů řeky Radbuzy až k mostu Malostranská.
„Dále zákaz platí v okruhu 50 metrů od škol a školských zařízení, na nástupištích a nástupních ostrůvcích veřejné hromadné dopravy včetně přístřešků pro cestující umístěných mimo nástupiště či nástupní ostrůvky. V případě nástupišť umístěných u hrany chodníku se zákaz vztahuje na prostor nástupiště v rozsahu dva metry před označníkem zastávky ve směru jízdy a 30 metrů od označníku zastávky do prostoru nástupiště v celé šíři chodníku,“ doplnil Martin Zrzavecký, radní města Plzně pro oblast bezpečnosti.
Vyhláška obsahuje i výjimky. Ty se týkají prostorů zahrádek a předzahrádek, které jsou součástí restaurací, hospod, kaváren a barů, a to v souladu s jejich provozní dobou. Zákaz se nevztahuje ani na schválené a povolené akce, jako jsou slavnosti, kulturní a sportovní události, společenské akce a trhy. Další výjimka se týká případného konání oslav u příležitosti zisku mistrovského titulu v nejvyšší republikové soutěži některým z plzeňských sportovních klubů či oslav u příležitosti zisku mistrovského titulu národního sportovního týmu.
Město při tvorbě vyhlášky, kterou projednalo se všemi městskými obvody, vycházelo z poznatků městské i státní policie, z poznatků z přestupkového řízení, ze znalostí Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně. Zohlednilo i připomínky zástupců neziskových organizací a také výstupy ze Studie Bezdomovectví v Plzni 2021, kterou si nechalo město zpracovat. Součástí studie bylo oslovení i bezmála 800 občanů z řad veřejnosti, kdy více než polovina dotázaných respondentů označila jako nejvhodnější bezalkoholovou zónu oblast parků, obchodních domů a jejich okolí a pěších zón.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu