Plzeň žádá o dotaci na Program prevence kriminality 2021

Plzeň bude v letošním roce opět žádat o dotaci Ministerstvo vnitra České republiky v rámci Programu prevence kriminality. Podporu v celkové výši 2 511 000,- Kč se pokusí získat na projekty Národní dny prevence 2021, Asistent prevence kriminality 2021 a Rozšíření MKDS na území MO Plzeň 3.


V rámci projektu „Národní dny prevence 2021“ se uskuteční dvoudenní odborná konference zaměřená na aktuální témata z oblasti prevence kriminality, bezpečnosti, protidrogové prevence, ale také z oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže. Konference se zúčastní nejen manažeři prevence kriminality a protidrogoví koordinátoři z krajů, měst a obcí, ale i zástupci spolupracujících neziskových organizací, policie, kriminologové, sociologové apod. Na národní úrovni jde o ojedinělé setkání tohoto typu, které je pro odbornou veřejnost důležité zejména sdílením příkladů dobré praxe mezi všemi aktéry z oblasti prevence. Konferenci doplní prezentace organizací, které realizují preventivní opatření na místní úrovni. Součástí bude i slavnostní večer, na němž budou oceněny nejlepší preventivní projekty z ČR v rámci soutěže „Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni“, která je každoročně vyhlašována Ministerstvem vnitra ČR.


Dlouhodobý projekt „Asistent prevence kriminality“, který v Plzni funguje již od roku 2014, je dalším projektem, o jehož podporu Plzeň žádá. V letošním roce na základě vyhodnocení dosavadního průběhu projektu a požadavku jednotlivých městských obvodů by měl být projekt rozšířen. K původní dvojici asistentů, kterou místní komunita velice dobře přijímá a díky pozitivním zkušenostem obvodů, kde doposud působili (MO Plzeň 3 a MO Plzeň 2) by měla přibýt další dvojice. Činnost asistentů by se tak mohla rozšířit do další lokality MO Plzeň 4.


Rozšíření kamerového systému na území MO Plzeň 3 – Dobrovského, Wenzigova je dalším projektem, který se město chystá realizovat za účelem napomáhání odhalování trestné a přestupkové činnosti, projevy vandalismu zejména při ničení městského majetku, nedovolené ukládání odpadků, obtěžování občanů podnapilými osobami a mnoho dalších protiprávních jednání. MKDS by měl být účinným pomocníkem při dokazování přestupků na místě projednávání, při sledování pohybu závadových osob i zákroků hlídek.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu