Plzeň zajistila nádoby na uhynulé ptáky v pásmech dozoru ptačí chřipky (Lhota, Černice, Radobyčice, Litice)

Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně je povinen zajistit nádoby na případné uhynulé ptáky, a to v pásmu dozoru výskytu ptačí chřipky. V Plzni se jedná o katastrální území Lhota, Černice, Radobyčice a Litice. Na tato území dopadají opatření v pásmu dozoru, která nejsou tak striktní jako v ochranném pásmu. Státní veterinární správa totiž potvrdila 7. února šesté letošní ohnisko ptačí chřipky v malochovu drůbeže v obci Lišice v okrese Plzeň-jih.
Nádoby budou na níže uvedených místech přistaveny do pátku 11. února 2022. „Nádoby jsou náležitě označené a je na nich uvedeno upozornění o obsahu,“ uvedla Dagmar Svobodová Kaiferová, vedoucí magistrátního odboru životního prostředí, a doplnila: „Žádáme občany, aby do těchto nádob umisťovali pouze uhynulé ptáky, nikoliv další biologický ani jiný odpad.“
Sběrná místa:
1. Radobyčice – sběrné místo v ulici K Černicím
2. Litice – sběrné místo v ulici Dvorská
3. Černice – křižovatka ulice K Řečici x Veská
4. Lhota – sběrné místo v ulici K Sinoru
„Chovatelé v pásmu dozoru jsou povinni sledovat zdravotní stav své drůbeže, tedy slepic, kachen, krůt, ale i jiného ptactva chovaného v zajetí (andulky, korely apod.), a každé zvýšení nemocnosti anebo významný pokles produktivity ohlásit na krizovou linku Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj na čísle 720 995 205. Linka je v provozu 24 hodin denně včetně víkendů,“ upozornila Dagmar Svobodová Kaiferová.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu