Plzeň získala dotaci na tři projekty v oblasti prevence kriminality

Plzeň uspěla se žádostí o dotaci na tři své projekty v oblasti prevence kriminality. Podporu získala z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky. Konkrétně podpora míří na asistenty prevence kriminality, na Národní dny prevence 2021 a na rozšíření kamerového systému na území třetího městského obvodu.

„Celková podpora z ministerstva vnitra na naše tři projekty činí 1 688 500 korun, předpokládaná spoluúčast města Plzně je 822 500 korun,“ uvedl Aleš Průša, vedoucí Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení.

Město Plzeň prostřednictvím Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP úspěšně spolupracuje s Odborem prevence kriminality MV ČR, již od roku 1996. Díky této spolupráci se zrodilo a následně zrealizovalo mnoho kvalitních projektů z oblasti situační či sociální prevence.

V rámci projektu „Národní dny prevence 2021“ se uskuteční dvoudenní online odborná konference zaměřená na aktuální témata z oblasti prevence kriminality, bezpečnosti, protidrogové prevence, ale také z oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže. Konference se zúčastní nejen manažeři prevence kriminality a protidrogoví koordinátoři z krajů, měst a obcí, ale i zástupci spolupracujících neziskových organizací, policie, kriminologové, sociologové apod. Na národní úrovni jde o ojedinělé setkání tohoto typu, které je pro odbornou veřejnost důležité zejména sdílením příkladů dobré praxe mezi všemi aktéry z oblasti prevence. Konferenci doplní prezentace organizací, které realizují preventivní opatření na místní úrovni. Součástí bude i vyhlášení vítěze soutěže „Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni“, která je každoročně vyhlašována Ministerstvem vnitra ČR. Dotace činí 222 500 korun, podíl města 213 000 korun.

Dlouhodobý projekt „Asistent prevence kriminality“, který v Plzni funguje již od roku 2014 bude v letošním roce na základě vyhodnocení dosavadního průběhu projektu a požadavku jednotlivých městských obvodů rozšířen. K původní dvojici asistentů, kterou místní komunita velice dobře přijímá a díky pozitivním zkušenostem obvodů, kde doposud působili (MO Plzeň 3 a MO Plzeň 2) přibude další dvojice. Činnost asistentů se tak rozšíří do další lokality MO Plzeň 4. Dotace činí 916 000 korun, podíl města 312 000 korun.

Rozšíření kamerového systému na území MO Plzeň 3 – Dobrovského, Wenzigova je dalším projektem, který město zrealizuje za účelem napomáhání odhalování trestné a přestupkové činnosti, projevy vandalismu zejména při ničení městského majetku, nedovoleného ukládání odpadků, obtěžování občanů podnapilými osobami a mnoho dalšího protiprávního jednání. MKDS je účinným pomocníkem při dokazování přestupků na místě projednávání, při sledování pohybu závadových osob i zákroků hlídek. Dotace činí 847 500 korun, podíl města 297 500 korun.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu