Plzeň zve na výstavu „Děti a závislost aneb Mne se to (ne)týká“

V pondělí 3. dubna proběhla ve Smetanových sadech před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje vernisáž výstavy „Děti a závislost aneb Mne se to (ne)týká“, která se koná pod záštitou primátora města Plzně Martina Zrzaveckého.

Výstava, která je k vidění do 28. dubna 2017 je zaměřená na závislosti mladých lidí a reaguje na závažný problém, kterým je stále se zvyšující užívání legálních a nelegálních návykových látek dětmi.

„Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi jsou zkušenosti českých 16 letých nadprůměrné, zejména pokud jde o celoživotní zkušenosti s užitím legálních a nelegálních drog. Zaujímáme přední místa, pokud jde o kouření cigaret a konzumaci alkoholu v posledních 30 dnech. V oblasti nelegálních drog mají čeští 16 letí nejvyšší výskyt užití konopných látek v životě i v posledních 12-ti měsících.,“ uvádí Aleš Průša, vedoucí Odboru bezpečnosti a prevence kriminality města Plzně.


Na velkoplošných fotografiích jsou zachycení mladí uživatelé drog na místech, kam se díky závislosti mohou dostat. Fotografie doprovázejí autentické vzpomínky matky drogově závislé dívky, ale i návody, jak postupovat, když se člověk setká s dětmi užívajícími drogy. Součástí výstavy jsou proto i odkazy na služby, které se v Plzni věnují problematice protidrogové prevence.


„Výstava byla vytvořena v rámci Týmu pro mládež Brno – venkov ve spolupráci s organizací Podané ruce, o.p.s. Tato organizace dlouhodobě pracuje se závislými dětmi a mládeží a věnuje se i problematice prevence. Výstava je zaměřena především na rodiče, protože jsme přesvědčení, že účinná prevence je bez součinnosti vlastní rodiny realizovatelná jen velmi obtížně,“ vysvětluje Andrea Gregorová z Odboru bezpečnosti a prevence kriminality města Plzně.


Rozvoj Týmů pro mládež podporuje Probační a mediační služba v soudních regionech ČR již od roku 2004. Týmy pro mládež představují platformu pro pravidelné setkávání, komunikaci a spolupráci odborníků státních i nestátních institucí a organizací, kteří společně usilují o efektivní řešení kriminality dětí a mládeže a péče o ohrožené děti. Díky individuálnímu projektu Probační a mediační služby Na správnou cestu!, realizovaného v letech 2012 – 2015 a navazujícímu projektu Na správnou cestu! II. spuštěného v roce 2016 došlo k inovaci a prohloubení multidisciplinární spolupráce v rámci Týmu pro mládež v deseti lokalitách Brno-venkov, Náchod, Opava, Plzen-mesto, Benešov, Ždár nad Sázavou, Jeseník, Olomouc, Ceská Lípa a soudní obvod Praha 9. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu