Plzeňská senior akademie II pokračuje na MO Plzeň 3

Ve čtvrtek 7.února odpoledne se v zastupitelském sále MO Plzeň 3 sešlo více než padesát nových studentů Plzeňské senior akademie II.


Městská policie Plzeň připravila opět navazující bezpečnostně preventivní vzdělávací program Plzeňská senior akademie II, který měl v loňském roce u seniorů velmi dobré ohlasy. Posluchači jsou tentokrát senioři ze všech velkých plzeňských obvodů, absolventů Plzeňské senior akademie I a projektu Nedám se.


Akademii slavnostně zahájili starosta MO Plzeň 3 David Procházka, starosta MO Plzeň 2 a senátor Lumír Aschenbrenner spolu se zástupcem velitele Městské policie Plzeň Markem Šilhanem a velitelem odboru prevence a analýzy Městské policie Plzeň Pavlem Beránkem.


Vzdělávací program, který je v souladu s principy univerzity třetího věku nabízí účastníkům soubor sedmi přednášek s bezpečnostní tématikou, která zahrnuje např. problematiku střednědobé koncepce Městské policie Plzeň, problematiku vyhlášek a nařízení města Plzně, trestnou činnost páchanou na seniorech, problematiku zabezpečení, organizovaného zločinu a zločineckých struktur, psychologii oběti protiprávního jednání a bezpečnost v dopravních prostředcích PMDP.


Do programu jsou dále zahrnuty i exkurse na dispečink PMDP a operačního střediska PČR. Zajímavostí jistě bude i návštěva krytu CO. Přednášky a exkurze jsou realizovány jeden den v týdnu po dobu více než dvou měsíců.


„Jsem hrdý, že pilotní projekt Plzeňské senior akademie začal na našem obvodě. Byl pro nás úplně novým druhem vzdělávání pro seniory, ale jsem nadšený z celkového průběhu i výsledků. A to nejen díky výborné spolupráci s městskou policií. Samozřejmě vždy doufáme, že senioři nic z toho, co se naučili, nebudou muset použít v praxi. Na druhou stranu ale, pokud se dostanou do nepříznivé situace, věříme, že jim nasbírané poznatky pomohou a dokáží se ubránit,” uvedl David Procházka, starosta centrálního obvodu.


Spolu s Městskou policií Plzeň se na tomto programu podílí Městský obvod Plzeň 3, Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje, Národní centrála proti organizovanému zločinu, Plzeňské městské dopravní podniky a psycholog MmP. Finančně byl tento projekt podpořen Odborem bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně pod patronací člena Rady města Plzně pro oblast bezpečnosti Martina Zrzaveckého.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu