Plzeňské drony se jako první v ČR stávají součástí integrovaného záchranného systému

Unikátní spolupráce vznikla mezi plzeňskými dronaři ze Správy informačních technologií města Plzně (SIT) a složkami integrovaného záchranného systému (IZS). Po několika letech kooperace při nejrůznějších zásazích, jako jsou požáry velkého rozsahu, pátrání po pohřešovaných osobách nebo monitoring terénu při rizikových akcích, byla uzavřena smlouva, na jejímž základě se Drony SIT oficiálně stávají tzv. ostatní složkou IZS. Město Plzeň tak může ještě více zefektivnit využití bezpilotních prostředků k záchraně života a zdraví a podpořit v činnostech hasiče, policisty a záchranáře.

„Jsem velice hrdý, že se podpis takové smlouvy podařil premiérově právě zde, v západočeské metropoli. Jde o logické vyústění aktivit, které ve městě dlouhodobě probíhají,“ uvedl primátor Martin Baxa.

„Plzeň získala jako první město v České republice povolení pro letecké práce s drony a odborníci neustále nacházejí nová využití bezpilotních prostředků, ať už pro ochranu přírody, ekonomické hospodaření nebo právě pro bezpečí obyvatel. Spolupráci městské organizace Správy informačních technologií a složek IZS oceňují odborníci napříč republikou, dokonce se jí inspirují i v zahraničí. Jsem velice rád, že dokážeme moderní technologie využívat takto smysluplným způsobem,“ řekl radní města Plzně pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký.

Smlouva plzeňské dronaře zavazuje k tomu, že musí být k dispozici 24 hodin denně a na výzvu Krajského operačního a informačního střediska (KOPIS) vyrazit k zásahu. „Musíme respektovat definované výjezdové doby, ve všední den je třeba vyjet na místo určení do 60 minut, mimo pracovní dobu pak do hodiny a půl. V praxi to vypadá tak, že jsme si s kolegy rozdělili služby, pohotovost mají vždy dva lidé,“ vysvětlil Jakub Šantora, pilot úseku Drony Správy informačních technologií města Plzně.

Podle Michala Pathyho, velitele požární stanice Plzeň – Košutka, mají drony při zásazích velký význam. „Využití těchto prostředků je z mého pohledu zcela zásadní, neboť velitel zásahu si může v reálném čase udělat ucelený přehled o rozsahu požáru, či jiné mimořádné události. Můžeme využít nejen dálkové laserové měření, ale i termovizi, a ve spojení s časovým údajem dokážeme relativně přesně predikovat další možné šíření nebezpečí či odhadnout předpokládaný čas likvidace. Velmi jsme tedy uvítali podpis smlouvy o začlenění této složky do systému IZS,“ komentoval Michal Pathy.


Díky tomu, že jsou nyní Drony SIT součástí IZS, mohou také využívat speciální zařízení na detekci dronů v okolí. „Jde o přístroj, který běžně využívat nelze. Monitoruje bezpilotní prostředky v radiusu pěti kilometrů. To se hodí v případě, kdy je nutné například kvůli příletu vrtulníku nebo z jiných bezpečnostních důvodů vyloučit přítomnost dalších bezpilotních prostředku v letovém prostoru,“ doplnil technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Podle Luďka Šantory, ředitele Správy informačních technologií města Plzně, se spolupráce dronů s IZS začala v Plzni rozvíjet zhruba před třemi lety. Od té doby mají plzeňští dronaři za sebou celou řadu zásahů: „Většinou se jedná o požáry, pátrací akce a monitoringy, kde využíváme termovizní a zoomovací kameru. Zasahujeme ale i u mimořádných krizových situací, všichni máme určitě v paměti nedávný nález nevybuchlé munice v Plzni – Skvrňanech. Zde jsme ze vzduchu monitorovali terén tak, aby se v uzavřené oblasti nevyskytovaly žádné nepovolané osoby.“

V rámci nově nastavené spolupráce už za sebou mají plzeňští dronaři první výjezd. „Jednalo se o zásah spojený s kontaminací řeky Úhlavy, která zásobuje Plzeň pitnou vodou a do níž unikla z výrobního závodu v Klatovech toxická látka na impregnaci dřeva,“ doplnil pilot dronu Jakub Šantora.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu